Cementas tillstånd har vunnit laga kraft

2023-01-13 09:18

Ingen remissinstans eller sakägare har överklagat domen som Mark- och miljödomstolen meddelade 13 december 2022. Det innebär att Cementa kan fortsätta bryta kalk på Gotland ytterligare fyra år vilket tryggar cementförsörjningen till bygg- och anläggningsbranschen under tiden det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats. 

– En pålitlig råvaruförsörjning av svensk betong är avgörande för det gemensamma samhällsbygget och inte minst för den gröna omställningen, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.

Cementa arbetar sedan sommaren 2021 med en ansökan om ett längre täkttillstånd som ska gälla i omkring 30 år. 

TIPS! Läs också "Cementa får fyraårigt tillstånd för kalkbrytning på Gotland"