Image
En person gjuter betong

Cementkrisen just nu

LÄGESRAPPORT
2022-09-23 14:53

Cementkrisen är inte avblåst – den är bara uppskjuten. Här ger vi dig en snabb uppdatering av läget.

  1. Cementa AB får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland till och med 31 december 2022. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen i början av 2022 meddelade att man avslår yrkandet på inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa.
  2. Cementa AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att från årsskiftet få fortsätta bedriva kalkstensbrytning vid Västra brottet och File hajdar-täkten under fyra års tid. Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling om detta i Visby i oktober 2022. En dom väntas meddelas i slutet av år 2022. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
  3. På kort sikt finns få eller inga alternativ till cementen i Slite som står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Tillgången till cement i närområdet är starkt begränsad och inte heller på europeisk nivå finns kapacitet eller förutsättningar att ersätta bortfallet från Slitefabriken. De logistiksystem som finns idag med hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor är heller inte anpassade för en kraftigt ökad import.
  4. Även om det fanns alternativ till cementen i Slite skulle det ta 2,5 år att ställa om från gotländsk till importerad cement, enligt en forskningsrapport från Rise. Skälet är inte minst brist på test- och provningsverksamhet.
  5. Om Mark- och miljödomstolen säger nej till Cementas ansökan kommer Sverige från årsskiftet 2022/2023 att närma sig ett byggstopp i takt med att befintligt lager börjar användas upp.

Glasbranschföreningens medlemmar kan läsa mer om cementkrisen på medlemssidorna.