Image
Två personer monterar en glasvägg
Foto: Sören Håkanlind

​Företagens besked: ett höjt rotavdrag skapar fler jobb

ÅTERSTARTA SVERIGE
2020-09-17 07:25

I en ny undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag uppger hela 8 av 10 företag att ett återställt rotavdrag till 50 procent av arbetskostnaden skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen.

Erik Haara, vd GBF
Erik Haara

– Resultatet av den här undersökningen visar entydigt att rotavdraget verkligen är ett oerhört effektivt verktyg för att skapa fler arbetstillfällen för våra medlemsföretag. Att återställa rotavdraget till 50 procent är en enkel åtgärd som kommer att ge positiva och direkta effekter på svensk arbetsmarknad. Företagen kan anställa fler medarbetare och det blir mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Inte minst eftersom svartjobben minskar med ett stärkt rotavdrag, säger Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen.

Att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb är något som även denna undersökning styrker. Undersökningen visar att hälften av företagen har fått frågor i år om huruvida de kan utföra arbetet utan kvitto och det är 4 av 10 företag som uppger att det är en markant ökning från samma period förra året.

– Det är oroande att svartarbeten tycks öka. Vi måste säkerställa att de hushåll som efterfrågar hantverkstjänster under pandemin gynnar företag med schyssta anställningsvillkor och som bidrar till välfärden. Och då är lösningen ett återställt rotavdrag, betonar Erik Haara.

Resultatet i korthet

  • 8 av 10 företag anser att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i företaget
  • Sedan årsskiftet har 5 av 10 företag fått frågor om att utföra hantverkstjänster utan kvitto
  • 4 av 10 företag uppger att de har fått fler förfrågningar om att utföra arbete utan kvitto i år jämfört med samma period förra året
  • 9 av 10 företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation
  • 9 av 10 företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen
  • 9 av 10 företag tror att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i mitten av september bland medlemsföretag i bygg- och installationssektorn inom Svenskt Näringsliv.

I bygg- och installationssektorn ingår Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen.