Image
En halvstängd skjutdörr
Foto: Alufront / Magnus Östh

Vänta inte längre – återställ ROT-avdraget till 50 procent nu!

DEBATT
2020-05-15 10:09

Regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) måste ta tillvara de verktyg som finns för att undvika en allt för djup och långvarig recession. Att återställa ROT-avdraget till 50 procent skulle ha stor betydelse för landets små och medelstora företag. En träffsäker åtgärd för att stimulera svensk ekonomi och rädda företag och jobb. Det skriver flera bransch- och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn i en debattartikel på Altinget.se idag.

Varsel, arbetslöshet och fallande tillväxt. Coronavirusets effekter slår hårt mot en hel värld, framförallt på ett mänskligt plan men också ekonomiskt. Prognoserna för svensk ekonomi ser dystra ut. Detta trots att regeringen har sjösatt ett antal åtgärdspaket, flera i linje med de förslag som framförts av samtliga sektorer inom Svenskt Näringsliv. Men stödpaketen räcker inte och för varje dag blir läget mer och mer akut. Vill vi ha ett väl fungerande näringsliv kvar i Sverige krävs kreativa lösningar idag, och det brådskar!

Erik Haara, vd GBF
Erik Haara, vd GBF

En lösning som visat sig vara effektiv i tidigare lågkonjunkturer, när det gäller att öka företagens orderingång och likviditet samt skapa fler jobb, är ROT-avdraget. Det är en beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi.

ROT-avdraget har också visat sig vara det bästa verktyget staten och samhället har mot svartarbete, fusk och mygel. Idag när arbetsmarknaden är oviss och många är oroliga över varsel och arbetslöshet är risken dessvärre stor att svartjobben ökar. En sådan situation snedvrider inte bara konkurrensen på arbetsmarknaden och riskerar att slå ut seriösa företag som bidrar med välbehövliga skattemedel till vårt lands välfärd, den innebär också att ofta redan utsatta människor utnyttjas genom osäkra arbetsvillkor.

Inom bygg- och installationssektorn har vi under lång tid verkat för att återställa ROT-avdraget till 50 procent. När vi nu befinner oss i en extraordinär situation med en allvarlig lågkonjunktur som väntar skulle en återställning av ROT ha stor betydelse för landets små och medelstora företag, vars verksamheter ofta är integrerade och beroende av varandra.

ROT-avdraget kan spela en så betydande roll för svensk ekonomi att regeringen även bör överväga att höja ROT-avdraget till 75 procent under en begränsad tidsperiod.

Inom bygg- och installationssektorn ser vi en minskad efterfrågan när det gäller planerade underhållsarbeten, vi märker av minskade investeringar i byggprojekt som påverkar hela sektorn, inte minst på lång sikt. Sverige behöver bygga mer och ska svensk bygg- och installationssektor vara en nödvändig motor i ekonomin så behövs alla fungerande stimulanser och här kan ett höjt ROT-avdrag göra stor skillnad.

Regeringen och finansminister Magdalena Andersson måste se på alla fungerande lösningar och ta tillvara de verktyg som finns för att undvika en allt för djup och långvarig recession. En statlig investering i ett återställt ROT-avdrag betalar sig i form av nya vita jobb och därmed fler intäkter till staten i form av moms och arbetsgivaravgifter, vilket också är belagt med tidigare erfarenheter.

Nu uppmanar vi regeringen – återställ ROT-avdraget till 50 procent och rädda flera av landets företag – det är väl investerade pengar i en väl beprövad metod!

Catharina Elmsäter-Svärd
Vd, Byggföretagen
Erik Haara
Vd, Glasbranschföreningen
Johan Lindström
Vd, Plåt och ventföretagen
Ola Månsson
Vd, Installatörsföretagen
Anders Robertsson
Vd, Maskinentreprenörerna
Pontus Sjöstrand
Vd, Måleriföretagen

Läs debattartikeln på altinget.se