Image
En terass med glasstaket

Varannan svensk tror att ett höjt rotavdrag skulle stärka svensk ekonomi

SUND KONKURRENS
2020-09-02 13:07

Varannan svensk vill återställa rotavdraget till 50 procent från dagens 30 procent och lika många (50 procent) tror att en sådan höjning skulle stärka och få igång svensk ekonomi. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av bygg- och installationssektorn inom Svenskt Näringsliv.

Pontus Sjöstrand
Pontus Sjöstrand

Coronapandemin har påverkat hela världen och orsakat både mänskligt lidande och osäkerhet i den globala ekonomin, så även i Sverige. Nu är det svenska näringslivet i akut behov av effektiva och verkningsfulla reformer som gör det möjligt för företagen att ta sig ur krisen så att vi kan återstarta Sverige och rädda jobben. Samtidigt visar Kantar Sifos undersökning att varannan tillfrågad (49 procent) tror att ett höjt rotavdrag till 50 procent skulle ha stor effekt när det gäller att skapa nya jobbtillfällen under en lågkonjunktur.

– Rotavdraget är ett verktyg som visat sig vara effektivt i tidigare lågkonjunkturer, när det gäller att öka företagens orderingång och likviditet samt skapa fler jobb. Det är en beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Undersökningen visar även att sju av tio (71 procent) tror att viljan att anlita professionella hantverkare skulle öka om rotavdraget höjdes till 50 procent. Nästan lika många (65 procent) tror även att rotavdraget har stor betydelse när det gäller att motverka svartarbete och fusk.

Erik Haara, vd GBF
Erik Haara

– Idag när arbetsmarknaden är oviss är risken dessvärre stor att svartjobben ökar. En sådan situation snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut seriösa företag. Ett höjt rotavdrag gynnar företag med schyssta anställningsvillkor som bidrar med välbehövliga skattemedel till vårt lands välfärd. Det är en enkel åtgärd som vi vet ger bra resultat, säger Erik Haara, vd Glasbranschföreningen.

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 10-17 juni 2020. Målgruppen är svenska allmänheten 18-79 år.

I bygg- och installationssektorn inom Svenskt Näringsliv ingår Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Plåt & Ventföretagen och Måleriföretagen i Sverige.

För mer information kontakta:

​Måleriföretagen i Sverige tel: 010- 48 49 500 alt info@maleriforetagen.se
Glasbranschföreningen tel: 08-453 90 70 alt info@gbf.se