Image
Tre personer i orangea varseljackor håller i en ritning

Kunskapsdagar om sund konkurrens i praktiken

SUND KONKURRENS
2023-11-20 12:53

Glasbranschföreningen bjuder tillsammans med Byggföretagen och Installatörsföretagen in till kunskapsdagar om hur organisationer konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i praktiken. Kunskapsdagarna arrangeras på sex orter runt om i landet under januari och februari 2024.

Erik Haara
Erik Haara

Syftet med kunskapsdagarna är att öka förutsättningarna att skapa ordning och reda på byggarbetsplatserna genom att sprida praktisk kunskap och lyfta goda exempel från verkligheten. När det kommer till att motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens har beställare en viktig roll, därför är det i år flera programpunkter som särskilt riktar sig till beställare i upphandling och projekt i syfte att ge dem nya verktyg och fördjupad kunskap i ämnet, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen. 

Programmet riktar sig främst till dem som arbetar med upphandling och projektgenomförande på företag eller som offentlig alternativt privat beställare. Medverkar gör representanter från både byggföretag och från den offentliga beställarsidan, vilka delar med sig av praktiska tips.

Exempel på frågeställningar som diskuteras:

  • Hur kan offentliga beställare arbeta med kravställan för sund konkurrens i upphandling? Exempel ges från verkligheten och vi får höra om riktiga erfarenheter.
  • Vilket är det bästa sättet att rigga ett projektgenomförande för att få koll på vilka individer och företag som befinner sig på byggarbetsplatsen?
  • Hur kan fackliga representanter bidra innan och under projektet?
  • Vilka verktyg finns för att arbeta mot osund konkurrens under projektgenomförandet?
  • Vi går igenom hur en arbetsplatskontroll fungerar och ger för nytta både för beställare och entreprenör
  • Vi tittar på hur digitala tjänster som underentreprenörskontroll fungerar.

Anmäl dig till någon av orterna och läs mer om respektive program: 

Stockholm 24 januari  
Luleå 30 januari  
Ljungby 1 februari  
Malmö 6 februari  
Linköping 7 februari  
Örebro 14 februari

Sund konkurrens i praktiken arrangeras av Unionen, Ledarna, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen och Byggföretagen i samverkan. Detta sker med stöd från Arbetsmiljöverket och statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.