Image
Porträttbild på Erik Haara, Glasbranschföreningens vd, tagen i stadsmiljö
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen. Foto: Magnus Östh.

”Rotavdraget viktigt för att motverka svart arbetskraft”

SUND KONKURRENS
2023-12-21 08:49

Riksrevisionen har i sin granskning av rotavdraget kommit fram till att reformen har haft betydelse för att minska efterfrågan på svarta tjänster, men riktar samtidigt kritik mot att det inte har varit tillräckligt effektivt när det kommer till att öka arbetsutbudet. 

– Oavsett hur man ser på rotavdragets inverkan på konjunkturen är det viktigt att komma ihåg att den främsta anledningen till att reformen finns är för att det är ett effektivt verktyg för att motverka svart arbetskraft. De positiva effekterna för en mer sund konkurrens i bygg- och installationsbranschen motiverar helt klart kostnaden för staten, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Att det dessutom finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb är något som har styrkts i flera undersökningar. Exempelvis i den undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomförde under pandemin där fyra av tio företag svarade att antalet förfrågningar om att utföra jobbet utan kvitto hade ökat markant i jämförelse med året dessförinnan. 

Vi tycker att avdragsrätten för rotavdraget ska återställas till 50 procent av arbetskostnaden. Av undersökningen som genomfördes under pandemin framgick att nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle minska svartarbetet i branschen och att det skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi, framhåller Erik Haara.