Image
Byggnadsarbetare går på en ställning i motljus vid skymningstid

Nytt bankinitiativ ska motverka ekonomisk brottslighet i byggbranschen

SUND KONKURRENS
2021-06-02 15:18

Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank vill tillsammans med byggbranschens aktörer genom ett nytt initiativ bidra till en hållbar byggbransch och minska risken för ekonomisk brottslighet.

Detta ska ske genom att bankerna i sina kreditprocesser ställer ytterligare krav mot låntagarna och som en del i detta har bankerna kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen till bygg- och fastighetsbolag. 

Erik Haara
Erik Haara, GBF

Det handlar om:

  1. Digital kontroll och uppföljning
  2. Obligatorisk föranmälan
  3. Skötsel av skatter och avgifter
  4. Fysiska arbetsplatskontroller

Gemensamma riktlinjer kommer implementeras hos respektive bank under slutet av 2021.

Glasbranschföreningens vd Erik Haara välkomnar initiativet.

– Enda sättet att stänga ute osund konkurrens och få bort de företag som livnär sig på ekonomisk brottslighet är genom en bred samverkan mellan olika aktörer i samhället, såväl mellan myndigheter och organisationer som mellan enskilda företag. Att bankerna nu vill intensifiera sitt arbete med att säkerställa att pengar inte hamnar hos företag som missköter sig eller sysslar med kriminell verksamhet, ser jag som ett viktigt steg i rätt riktning. Att ställa tuffare krav för att finansiera projekt tror och hoppas jag leder till positiva effekter, säger Erik Haara.

Mer information

Läs mer i broschyren - Kraftsamling för en sund kreditgivning till en sund byggbransch

Se filminspelningen av webbinariet om bankinitiativet för en hållbar byggbransch.