Image
Byggnadsarbetare går på en ställning i motljus vid skymningstid

Branschöverskridande upprop mot arbetslivskriminalitet

SUND KONKURRENS
2023-09-19 14:10

De elva organisationer i samhällsbyggarsektorn som är ägare av ID06-systemet vill se bättre möjligheter till systematiserade kontroller. Det framgår av ett öppet brev till rättsvårdande myndigheter och ledamöter i berörda riksdagsutskott.

Erik Haara
Erik Haara, Glasbranschföreningen

– Genom ID06-systemet har vi kommit långt gällande en säkrare identifiering av individer och utökade kontroller av företag, men det finns fortfarande möjligheter för oseriösa aktörer att utnyttja brister i systemet. Det vi vill sätta stopp för genom att kunna genomföra systematiserade kontroller, berättar Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen som är en av ägarorganisationerna i ID06. 

Redan idag går det i vissa fall att hämta uppgifter från myndigheter men inte på ett systematiserat sätt som exempelvis genom API:er. Varje uppgift som inhämtas från en myndighet måste istället hanteras manuellt, vilket organisationerna menar innebär att kontrollerna blir bristfälliga eller inte praktiskt genomförbara.

– ID06-systemet omfattar idag över 90 000 företag från 45 länder med cirka 950 000 identiteter. Varje minut dygnet runt tar systemet emot en beställning av ett nytt ID06-kort, så om det ska gå att täppa till alla möjligheter till fusk behöver det finnas kopplingar mellan systemen som kan hantera detta per automatik, menar Erik Haara. 

Enligt det öppna brevet framkommer att organisationerna vill:

Inhämta uppgifter kopplat till Migrationsverket:
– Säkerställa individers rätt att vistas och arbeta i Sverige och detta ska kunna motkontrolleras automatiskt via Migrationsverket.

Inhämta uppgifter kopplat till Skatteverket:
– Säkerställa att en anställd faktiskt är anställd av sin arbetsgivare och att skatter och avgifter har erlagts korrekt.
– Säkerställa vilket medborgarskap en individ har (via SPAR)

Inhämta uppgifter kopplat till Arbetsmiljöverket:
– Säkerställa information om utstationering med korrekt angiven identitet och adressangivelse.
– Hjälpa företag med utstationering som ombud där ID06 redan kontrollerat identitet och företag.

Inhämta uppgifter kopplat till Försäkringskassan:
–  Kunna motkontrollera A1-intyg. Det får närmast betraktas som osunt att det inte motkontrolleras var sociala avgifter erläggs för en individ eller om det överhuvudtaget erläggs avgifter. Det är alltför lätt som oseriös aktör att konkurrera genom att inte betala avgifter och det är alltid den enskilde individen som drabbas.

OM ID06 
ID06 är ett icke vinstdrivande idéburet företag som har elva delägare idag där ID06:s uppdrag är att utveckla och förvaltar ett behörighets- och informationssystem, ID06-systemet.

Ägarna av ID06 är Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Transportföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Sveriges Allmännytta, Måleriföretagen och Säkerhetsföretagen.

Läs hela skrivelsen

Attachments