Image
Två ID06-kort med registrerad MTK-utbildning
MTK-utbildning registreras på ID06-kortet

Snart finns din MTK-behörighet på ID06-kortet i det som kallas kompetensdatabasen

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
2020-05-07 10:15

ID06 lanserades 2006 av Sveriges Byggindustrier (numera Byggföretagen) för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Sedan april 2018 är Glasbranschföreningen en av nio delägare av ID06 AB. Idag har ID06 flera användningsområden, som bland annat digital hantering av utbildningsbevis i vad som kallas kompetensdatabasen. Inom kort kommer Glasbranschföreningens behörighetsutbildningar att registreras där.

– Inledningsvis är det våra MTK-utbildningar och behörigheter som kommer att registeraras i kompetensdatabasen, men om allt fungerar enligt plan så kommer vi även att lägga till fler kompetenser som exempelvis Diplomerad Dörrmästare, säger Mikael Lindström projektledare för glasmästeriföretagen och ansvarig för MTK-auktorisationen på Glasbranschföreningen.

Enligt Mikael Lindström finns det många fördelar med en digital kompetensdatabas:

– För byggbranschen som helhet innebär kompetensdatabasen en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i branschen eftersom det blir enkelt att verifiera att den som utför arbetet har rätt kompetens. Det är den stora vinsten. Sedan kommer vi antagligen också att se färre reklamationer med ökad kvalitet på arbetet, säger Mikael som också menar att det skapar trygghet åt beställaren något som gynnar de ambitiösa och seriösa företagen.

– Verktyget gör det lätt för byggherren att säkerställa att de kvalifikationer som eftersöktes vid upphandlingen också levs upp till under arbetet. Jag tror att det kommer att leda till fler upphandlingar med betoning på kvalitet, något som gynnar alla.

Även för de anställda med ID06-kort finns det fördelar med att ha alla sina kompetenser registrerade på ett och samma ställe.

– Det blir ordning och reda, inga fler borttappade utbildningsbevis. Alla behörigheter kopplas till personnumret så det är lätt att hålla koll på vilka utbildningar man gått och hur länge sedan det var, man loggar enkelt in med BankID. Om man skulle byta arbetsplats så följer allt med. Jag tror att det också kommer att bli ett incitament till att vilja kompetensutveckla sig, något som också gynnar såväl medarbetare som företagsledare.  

Så snart Glasbranschföreningen har fått behörighet att registrera MTK-kursdeltagare i kompetensdatabasen kommer arbetet att påbörjas. Utöver alla nyutbildade som från och med nu kommer att registreras löpande i samband med avslutad kurs kommer även alla som genomfört MTK-utbildning inom de senaste fem åren, efter godkännande av individen, att föras in i kompetensdatabasen.  

Läs mer om ID06...