Image
Ordet "risk" visas i versaler i förgrunden. I bakgrunden ses en person arbeta vid en dator.

Ny digital härdplastutbildning som uppfyller lagstiftningens krav

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
2021-08-17 10:58

Nu finns en ny webbaserad härdplastutbildning, som ger möjlighet att uppfylla arbetsmiljöverkets minimumkrav på utbildning för användning av härdplaster enligt AFS 2014:43 37§, tillgänglig för Glasbranschföreningens medlemsföretag. Utbildningen tillhandahålls av Altea i samarbete med Glasbranschföreningen.

Kursen ger obligatoriska kunskaper om de risker som arbete med härdplaster innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Richard Gavaller, GBF
Richard Gavaller, GBF

– Utbildningen ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Om det saknas för personal i arbete åläggs företaget att betala sanktionsavgifter, påpekar Richard Gavaller, projektledare för Glasbranschföreningens bilglasmästerier.

Produkter som är märkta med H334 kan orsaka allergi eller astmasymtom och produkter som är märkta med H317 kan orsaka allergisk hudreaktion.

– Jag uppmanar alla att gå igenom företagets kemiska produkter märkta med dessa beteckningar. Att polyuretanlim och limmer för stenskottslagningar har innehåll med dessa benämningar är välkänt, men att uv-lim som används vid glasmästeriarbete är märkta med H317, som ett exempel, kanske inte har nått alla, säger Richard.

Läs mer om utbildningen