Satsning på ökad kunskap om mens och graviditet i bygg- och installationssektorn 

ARBETSMILJÖ
2022-11-15 15:16

Antalet kvinnor i bygg- och installationssektorn ökar och därmed även behovet av att lyfta frågor som menshälsa och graviditet. Fräscha toaletter med rinnande vatten och kunskap om hur man undersöker vilka arbetsuppgifter som funkar för gravida är frågor som företagen nu ska få hjälp att lyfta i en satsning från arbetsmarknadens parter genom det gemensamma bolaget Prevent. 

Malin Strömberg på Prevent
Malin Strömberg

Syftet med projektet är att attrahera fler kvinnor till bygg- och installationssektorn, men också att få dem som arbetar här att stanna kvar i högre utsträckning.  

– Vi hoppas ge kunskap och mod att prata om frågorna, så att man inte står handfallen när en kvinna blivit gravid eller behöver en fullt utrustad toalett för att byta mensskydd, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent.  

Stöd för riskbedömning vid graviditet

Materialet som tagits fram tar upp allt från lagstiftning till arbetsmiljörisker och riskbedömningar för gravida och ammande, till hur personalutrymmen och toaletter behöver se ut för att uppfylla medarbetarnas olika behov.

Joakim Länder
Joakim Länder

– Jag tror att det finns en okunskap ute på företagen om hur man gör en riskbedömning när en medarbetare blir gravid och hur man säkerställer en god arbetsmiljö i graviditetens olika faser. Så det är verkligen positivt att vi nu kan presentera bra och tydliga rekommendationer för hur företagen kan arbeta med de här frågorna, säger Joakim Länder, projektledare på Glasbranschföreningen.  

Webbplats med allt material – prevent.se

Målgruppen för materialet är i första hand chefer och skyddsombud och i andra hand övriga medarbetare. Allt material finns samlat på webbsidan prevent.se/mensochgraviditet och kan med fördel användas både i vardagsarbetet samt vid introduktion, arbetsplatsträffar och utbildningar. 

Om Prevent och projektet
Prevent är en ideell organisation som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK (det vill säga av både arbetsgivarorganisationer och fackförbund). Organisationen förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra i syfte att inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete.

Bakom satsningen ” inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande” står Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Måleriföretagen, Maskinentreprenörerna, Plåt & Ventföretagen, Byggnads, Svenska Elektrikerförbundet, Målarna och Seko.