Image
Två män arbetar i ett glasmästeri

Positiv utveckling för kommunernas företagsklimat

UNDERSÖKNING AV SVENSKT NÄRINGSLIV
2022-06-02 08:19

Svenskt Näringsliv genomför varje år en undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företagen får svara på frågor där resultatet visar hur bra kommunerna är på att skapa förutsättningar för företagen att bedriva sina verksamheter. Resultatet av 2022 års enkätundersökning, i vilken 32 000 företag medverkat, visar en generellt sett positiv utveckling.

I årets undersökning av företagsklimatet i Sverige står det klart att det sammanfattade betyget landade på 3,43 av en 6-gradig skala. Likt föregående år är det Vårgårda kommun som toppar listan. Därefter Timrå och Markaryd. På företagsklimatet.se kan du läsa mer om du är nyfiken på resultatet i just din kommun.

Företagsklimatet visar en positiv utveckling

Något som synliggörs i enkätundersökningen är att företagsklimatet i Sveriges kommuner utvecklats i en positiv riktning. Totalt får 34 kommuner betyget ”bra”, vilket är en ökning från föregående år.

– Det är roligt att se hur företagsklimatet generellt förbättras, även om det skiljer sig åt från kommun till kommun, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Ett exempel på en kommun som lyckats förbättrat sitt betyg genom åren är Boden. Under de senaste tio åren har de i enkätundersökningen gått från betyget 2,5 till 4,1 på den 6-gradiga skalan.

25 största kommunerna når inte topp 100

Resultatet visar också att de 25 största kommunerna inte lyckas kvala in på topp hundra bland Sveriges 290 kommuner. Närmast är Nacka på plats 115. Kritiken från företagen i de största kommunerna berör bland annat kommunernas attityd, dialog, service och information. Något Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv menar är svårt för de större kommunerna att leva upp till i dagsläget. Att det är lättare för företag och politiker i mindre kommuner att ha direkt kontakt med varandra.

Byggbranschens missnöje kring kommunernas upphandling

En del av undersökningen handlade om kommunernas upphandling där byggbranschen visade störst missnöje av alla branscher. Hela 36 procent av företagen gav endast betyg 1 eller 2 på den 6-gradiga skalan. Ett resultat som Erik Haara känner igen.

– Något våra medlemsföretag runt om i landet vittnar om är en frustration över offentliga upphandlingar som inte är anpassade för branschen. Det behöver kommunerna förbättra. Dels genom dialog med de lokala företagen, dels genom kunskap om regler och förutsättningar inom glasbranschen, menar Erik.

företagsklimatet.se kan du ta del av mer information om undersökningen av Svenskt Näringsliv.

Källa: Svenskt Näringsliv

Glasbranschföreningens rekommendationer för upphandling

Glasbranschföreningen tillhandahåller en guide om upphandling av glastjänster till stöd för personer som arbetar med upphandlingsfrågor på kommuner eller i andra offentliga organisationer. Du hittar guiden här.