Image
Genrébild från byggarbetsplats

Nu lanseras ID06 Bolagsdeklaration

SUND KONKURRENS
2020-05-27 09:28

ID06 Bolagsdeklaration är en tjänst där företag på ett enkelt sätt kan få kontroll på sina leverantörskedjor. I dagsläget har 25 företag tillgång till verktyget och fler är välkomna att använda tjänsten.

Genom ID06 Bolagsdeklaration får både inköpare och projektledare hos såväl beställare som leverantörer stöd för bedömning och uppföljning av socialt ansvarstagande. Systemet levererar sammanställd information för alla leverantörer som engageras i respektive projekt och det är enkelt att dela information mellan olika intressenter.

I systemet kontrolleras löpande information om exempelvis bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, arbetsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket. Det går även skapa underentreprenörskedjor i systemet för att få en visuell överblick av vilka företag som finns på arbetsplatsen och vilken relation de har till varandra.

Enligt ID06 AB har Trafikverkets Beställarråd tagit beslut om att införa ID06 Bolagsdeklaration som ett krav gentemot huvudentreprenörer i kommande upphandlingar och projekt. Kraven börjar införas successivt under 2020 när ID06 Bolagsdeklaration är färdigt att användas för alla i branschen.

– Trafikverket har cirka 2 500 projekt igång runt om i Sverige och för oss är det viktigt att dels ha koll på vilka företag vi arbetar tillsammans med, dels att personer på arbetsplatsen är de som de utger sig för att vara, säger Roger Rang, inköpsstrateg på Trafikverket och tillägger:

– Vi kan dessutom tillsammans med huvudentreprenören löpande få uppdaterade rapporter om hur det ser ut i entreprenörskedjan i våra projekt. Vi ser direkt om ett bolag har problem och kan agera därefter.

ID06 AB välkomnar alla användare av verktyget ID06 Bolagsdeklaration, både stora som små företag.

– Vi har en kontinuerlig dialog med användarna om behoven i verktyget där vår tanke är att i etapper lansera olika versioner och tjänster för Bolagsdeklaration. Först ut lanserar vi en bastjänst för alla kundkategorier under 2020, det kommer att vara snarlik den pilottjänst som nu testats. Vår andra målsättning under 2020 är att medge huvudentreprenörer en koppling mellan personalliggare och Bolagsdeklaration så de får systematisk vetskap om vilka företag som rör sig på arbetsplatsen ur ett riskperspektiv, säger Eva Mattsson, Verksamhetsutvecklare för Bolagsdeklaration på ID06 AB.

Läs mer om ID06 Bolagsdeklaration på id06.se