Image
En man som monterar en glasskiva

Glasbranschen efterfrågar höjt rotavdrag till 50 procent

CORONAPANDEMIN
2021-02-03 09:00

Ny statistik för glasbranschen visar att 72 procent av företagen märker av en minskad orderingång och försäljning på grund av pandemin och att hela 34 procent upplever finansierings- eller likviditetsproblem. En siffra som efter att ha varit nere på 21 procent under juni månad nu är uppe på samma nivå som vid pandemins utbrott i mars 2020.

Av undersökningen framkommer också att 15 procent av företagen hittills behövt säga upp personal på grund av pandemin och att 11 procent uppger att de troligtvis kommer att behöva varsla personal i närtid. 19 procent har nyttjat stödet för korttidsarbete under någon period det gångna året och 16 procent menar att de kommer att behöva nyttja stödet inom närmsta månaden. Ytterligare 8 procent tror sig behöva korttidspermittera personal inom 2-3 månader.

Erik Haara, vd GBF
Erik Haara, vd, GBF

– Tyvärr är det många företag som har det svårt på grund av att färre projekt kommer in och planerade projekt skjuts upp. För att vända den negativa utvecklingen vi sett under hösten och vintern efterlyser vi två centrala åtgärder för vår bransch. Det handlar dels om att de offentliga investeringarna måste säkerställas, att de blir av och inte skjuts upp, samt att rotavdraget återställs till 50 procent, säger Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen.

En höjning av rotavdraget är en åtgärd som samtliga bransch- och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn efterfrågat under pandemin och en åtgärd som har starkt stöd hos allmänheten. I en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av bygg- och installationssektorn framkommer att varannan svensk tror att ett höjt rotavdrag skulle stärka svensk ekonomi och att 71 procent tror att viljan att anlita professionella hantverkare skulle öka om rotavdraget höjdes till 50 procent.

– Rotavdraget är en beprövad reform som visat sig vara effektivt i tidigare lågkonjunkturer. En åtgärd som betalar sig genom nya vita jobb och därmed fler intäkter till staten i form av moms och arbetsgivaravgifter, säger Erik Haara, som också poängterar att det är en enkel insats som ger omgående effekt.

– Såväl företag som konsumenter är väl införstådda med hanteringen av rotavdraget, så det är en enkel åtgärd att höja avdragsrätten, till skillnad mot många andra åtgärder som kräver stora resurser hos företagen att hantera.