Image
Män genomförs yrkesprov i glasmästeriyrket inomhus
Nio deltagare genomförde yrkesprovet i glasmästeriyrket på Glasskolan i Katrineholm våren 2023.

Mikael Björklund kammade hem ett godkänt resultat

YRKESPROVET I GLASMÄSTERIYRKET
2023-05-10 09:57

I slutet av april var glasteknikern Mikael Björklund från Ekströms Glas en av nio deltagare under vårens omgång av yrkesprovet i glasmästeriyrket. Trots den stora utmaningen i att genomföra yrkesprovet under tidspress och samtidigt bli bedömd – kunde Mikael lämna Glasskolan i Katrineholm med ett godkänt resultat. Mycket tack vare bra förberedelser hemma i verkstaden på Ekströms.

Man inomhus genomför yrkesprovet i glasmästeriyrket
Mikael Björklund från Ekströms Glas var en av nio deltagare under vårens omgång av yrkesprov i glasmästeriyrket.

Mikael Björklund började arbeta som lärling i glasbranschen 1998 och har stannat kvar i branschen sedan dess. I dagsläget arbetar han mestadels med inredningsglas, men uppskattar hur hans roll som glastekniker också innehåller andra och varierande moment. Även att få jobba med både äldre som nyare glaslösningar. Trots Mikaels mångåriga erfarenhet av yrket kände han sig nervös inför yrkesprovet som skulle genomföras på Glasskolan i Katrineholm.

– Det känns jättekul att ha klarat av provet, men också skönt att det är klart då jag var väldigt nervös innan. Även fast man jobbar med vissa av momenten i yrkesprovet till vardags så hör det inte till vanligheten att göra det under tidspress och samtidigt bli bedömd, berättar Mikael. 

Kollegorna övade tillsammans inför provet

Övning ger färdighet sägs det och det är något Ekströms Glas tagit fasta på. Då de var tre kollegor från företaget som skulle genomföra provet byggde de upp stationer i verkstaden för möjligheten att öva på de olika momenten. Något som inte bara gett ökad kunskap om yrkesprovets olika moment – det har också bidragit till en bättre gemenskapen bland kollegorna.

– Veckorna innan yrkesprovet bokade vi upp ett par timmar tillsammans för att göra de olika stationerna ihop. Det var jättebra att få chans att prata ihop oss och bolla idéer med varandra för hur vi kunde lösa de olika momenten bäst. Vi har verkligen pratat mer och kommit närmare varandra som kollegor under tiden vi övat inför yrkesprovet, säger Mikael.

Största utmaningen var tiden

Man inomhus genomför yrkesprovet i glasmästeriyrket
Största utmaningen var tiden under yrkesprovet menar Mikael Björklund. 

På frågan om det var något moment som var svårare än de andra svarade Mikael tiden.

– I varje moment ville man ju vara väldigt noggrann, men tiden räckte inte riktigt till för det alla gånger. Det gäller därför att inledningsvis planera upp jobbet man ska göra för att hinna med allt. Det är nog också mitt medskick till andra som tänkt genomföra yrkesprovet – ta tid på dig själv när du övar på momenten hemma i verkstaden. Även om jag hade gjort det på en del moment blir det skillnad när man är på bortaplan och någon tittar på, låter sig Mikael hälsa.

 

Nästa yrkesprov genomförs i december

Två gånger om året anordnar Glasbranschföreningen tillsammans med Byggnads yrkesprov i glasmästeriyrket på Glasskolan i Katrineholm. Nästa yrkesprov genomförs den 5–6 december. Mer information och anmälan finns i kalendern på gbf.se.