Image
Paneldiskussion med fem deltagare på Svenskt Näringslivs elkrisseminarium
Svenskt Näringslivs elkrisseminarium hölls 12 december i Stockholm

Tips för att energieffektivisera ditt företag

ENERGI OCH EKONOMI
2022-12-14 14:38

Många företag pressas hårt av höga energipriser, framför allt företag i elområde tre och fyra. Men det är inte bara elpriserna som oroar. Inför vintern har Svenska kraftnät uppgraderat risken för så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling till ”reell”, något som skrämmer många företagare.

Svenskt Näringslivs elkrisseminarium

Statistiken visar dock att svenskarna har minskat sin elförbrukning den senaste tiden. Det gäller såväl företag som privatpersoner. Hotet om frånkoppling har därmed dämpats och om trenden med energibesparingar håller i sig tror Lowina Lundström, Svenska kraftnät, att vi inte behöver hamna i en situation med bortkoppling. Detta meddelade hon på Svenskt Näringslivs elkrisseminarium som hölls 12 december i Näringslivets Hus i Stockholm och som nu kan ses digitalt i efterhand.

Seminariet tog upp frågor om hur du som företagare kan agera för att minska belastningen på elsystemet och öka din egen motståndskraft vid effektbrist. 

Gå till inspelningen av seminariet 

Energimyndighetens företagsguide för energieffektivisering

Energimyndigheten tillhandahåller vägledning som riktar sig till företag som vill minska sin energiförbrukning. På webbplatsen hittar du bland annat korta filmer där företagsrepresentanter och experter delar med sig av sina tips och erfarenheter av energieffektivisering i företag samt checklistor och webbutbildningar på temat.

Gå till företagsguiden