Högeffektiva fönsterglas har en viktig roll för ett klimatneutralt EU

2019-11-19 14:40

Europeiska unionen har planer på att bli den första klimatneutrala ekonomin år 2050. För att uppnå detta ambitiösa mål är en drastisk minskning av byggnaders energiförbrukning en nödvändighet, även om Europa lyckas med att göra sin energiproduktion fossilfri.

Glass for Europe (organisation för den europeiska bygglasbranschen) har anlitat det oberoende forskningsinstitutet TNO för en studie om energibesparingar och CO2-utsläppsminskningar genom användning av högeffektiva fönsterglas.

Erik Haara
Erik Haara

- Rapporten är oerhört viktig. Den visar hur betydelsefullt glasbranschens bidrag kommer att vara för en hållbar framtid. Fönsterglasets bidrag till ett klimatneutralt Europa skulle också totalt sett kunna bli ännu större. Nya glasprodukter, såsom smarta/elektrokroma fönsterglas, glasrutor med inbyggda solceller eller annan ny teknik, har inte tagits med i TNO-studien men om de vinner gehör kan det leda till ytterligare CO2-minskning, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Enligt TNO:s studie går det att fastställa den mängd CO2 som kan minskas tack vara högeffektiva fönsterglas. År 2030 skulle till exempel användningen av avancerade fönsterglas innebära en årlig minskning med nästan en tredjedel av CO2-utsläppen från byggnader inom EU. År 2050 skulle, även om andelen förnybara källor i energimixen ökar, 37,4 procent av CO2-utsläpp från byggnader kunna undvikas tack vare högeffektiva fönsterglas.

Stora besparingar kan bli större
Eftersom fönster blir kvar i byggnader i decennier, ökar mängden CO2 som kan undvikas under ett antal år exponentiellt. Mellan 2020 och 2030 skulle till exempel en fördubbling av fönsterrenoveringstakten innebära att utsläpp av mer än 240 miljoner ton CO2 undviks.

Detta innebär en större CO2-utsläppsminskning i bygg- och fastighetssektorn jämfört med vad som släpptes ut 2016 av samtliga baltiska stater, Finland, Sverige och Danmark tillsammans. För Sveriges del skulle energibesparingen 2030 vara 34 procent och 2050 hela 43 procent samtidigt som utsläppsminskningarna för koldioxid skulle ligga på 222 respektive 159 kiloton CO2.

Ladda hem rapporten:
Glazing potential - Energy savings & CO2 emission reduction