Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

GLAS FÖR HÅLLBAR MILJÖ
2020-06-18 09:18

GlasLindberg har fått förtroendet att leverera glasfasader och fönsterpartier till prestigeprojektet Hyllie Terrass i Malmö, som ska bli Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad.

Jakob Sveger
Jakob Sveger

– Det är förstås en ära att bli anlitad för detta spännande projekt och samtidigt en utmaning som vi tar oss an med stor entusiasm, säger Jakob Sveger, vd på företaget.

Hyllie Terrass är ett av de projekt som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Syſtet med NollCO2 är att driva på ett byggande med netto-noll klimatpåverkan, vilket innebär att byggnaden ska bli klimatneutral över sin livstid, och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas.

Reduxa och Circal

– Vårt bidrag till detta är smarta fasad- och fönsterlösningar, både vad gäller produktionsteknik och att klara de tuffa krav som ställs för bland annat energi och ljud. Här har Hydros tillverkning av aluminiumprofiler med vattenkraft och återvunnet skrot, Reduxa respektive Circal, en viktig roll för att bidra till den klimatneutrala byggnaden, beskriver Jakob Sveger.

Projektet befinner just nu i projekteringsfasen och GlasLindberg förbereder produktion för montage av fönster i betongmoduler som lyfts på plats och för de fasadpartier som löper runt hela byggnaden.

Hyllie terrass

Välmående i fokus

– I Hyllie Terrass är människans välmående i fokus. Kontorshuset kommer nämligen även att certifieras enligt WELL Building Standard, en internationell standard som utgår från hur den byggda miljön stödjer människans hälsa och välmående, berättar Jakob Sveger.

Kontorshuset omfattar 12 våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta på cirka 14 000 kvadratmeter. Störst yta per våningsplan är 1 700 kvadratmeter. Byggstart är planerad till årsskiftet 2020-2021.