Image
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen

”Vi efterlyser en politisk handlingsplan för klimatsmart samhällsbyggnad”

DEBATT HÅLLBART BYGGANDE
2021-01-26 11:48

Företrädare från samhällsbyggnadssektorn träffade i fredags finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. "Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor, inte minst för hur vi ska uppnå klimatmålen", skriver Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen, tillsammans med företrädare för flera branschorganisationer i Dagens Samhälle idag.

Samhällsbyggnadssektorn står för mer än 11 procent av Sveriges samlande BNP. Det är vår sektor som bygger landet, rustar Sverige med bostäder, infrastruktur och elektrifiering. Vi är avgörande för att möjliggöra övergången till ett klimatsmart samhälle. Men idag ser vi en rad hinder och utmaningar för att kunna uppfylla såväl våra egna som regeringens höga ambitioner.

Vi har utformat kraftfulla färdplaner för att nå klimatmålen. Nu vill vi se en tydlig politisk handlingsplan, ett samhällbyggnadskliv, likt den som regeringen tagit fram för industrin. Vi vill se ett helhetsgrepp för finansiering av nyproducerade bostäder, energieffektivisering och renovering av befintligt bestånd, digitalisering och kompetensförsörjning. Det är dags för ett samhällbyggnadskliv nu!

Läs hela debattartikeln