Image
Ett montage av bilder från Södersjukhuset där fönstren byts ut samt porträtt på Jim Dekkers
Närmare 400 demonterade fönsterpartier i gott skick skickas i slutet av maj till Ukraina

Återbrukade fönster bygger upp Ukraina

FÖNSTERGLAS I GOTT SKICK FÅR NYTT LIV
2024-05-16 10:30

I en kall lagerlokal i Järna står glasmästaren Jim Dekkers och hans kompisar på kvällar och helger för att ta hand om fönster som ska skickas till Ukraina. Detta efter att en lokalanpassning på Södersjukhuset frigör närmare 400 fönsterpartier i gott skick som via en rad frivilliga händer får nytt liv i Mykolajivregionen. 

Det var alla bilder på urblåsta fönster som kablades ut från det krigshärjade Ukraina som fick glasmästaren Jim Dekkers på tvåmansföretaget Järna Glasmästeri att vilja göra en insats. Sagt och gjort. Jim tog kontakt med andra glasmästerier, företag och kunder för att få tag på fönster och finansiering av frakten och nu, i slutet av maj, är den första sändningen på väg till Mykolajivregionen för att bidra till återuppbyggnaden av ett sjukhus, en skola samt tre byar.

Lucas Billberg, Tumba glas, i gul arbetsjacka framför blåskimrande glasfasad
Lucas Billberg, Tumba Glas- och Fönsterrenovering

Några av dem som hjälper Jim Dekkers är Tumba Glas- och fönsterrenovering som just nu arbetar med att anpassa vårdlokaler på Södersjukhuset till nya krav på ljud, energi och suicidalsäkerhet. Något som inte gick att lösa genom att bara byta fönsterglasen. Lokalerna rivs ända in till betongstommen, vilket gör att anslutningarna runt om fönstren friläggs och gör det enkelt att demontera dem helt utan att de behöver sågas sönder, vilket annars är det vanliga vid rivning.

– I det här fallet lämpar det sig väldigt väl med återbruk. De aluminiumbeklädda träfönstren från 2008 är i bra skick och har många år kvar att leva plus att omständigheterna på byggarbetsplatserna är sådana att det går att få ut dem hela på ett bra sätt. Det finns också goda möjligheter att få till logistiken och lagerhålla fönstren som är stora och tunga. Det krävs bra ytor, transportvägar och hissmöjligheter för att få till det med en bra arbetsmiljö, säger Lucas Billberg på Tumba Glas- och Fönsterrenovering som projektleder fönsterbytet.

Viktigt med mottagare på plats

För att säkerställa att materialet kommer till användning är det viktigt att ha en mottagare på plats som är redo att ta emot det. 

– Man behöver ha en efterfrågan på de fönster som man vill ska återbrukas och inte bara samla ihop en massa material och köra ner i hopp om att någon vill ha det. Risken är då att det hamnar på en soptipp där istället och kastas på fel vis. Det en lång väg till Ukraina och man behöver kontakter, volontärer och stöd från olika aktörer så som Jim har lyckats samordna i det här projektet, menar Lucas Billberg som tycker att det är jätteroligt att fönstren får ett andra liv i Ukraina där det verkligen behövs nytt byggmaterial. 

En vid fasad av Södersjukhuset reser sig mot skyn
Fönster från Södersjukhuset demonteras och får nytt liv i Mykolajivregionen i Ukraina

Tips till andra som vill göra samma sak

Både Jim Dekkers och Lucas Billgren betonar vikten av att ta kontakt med någon organisation som hjälper till att hitta en mottagare i behov av det material du vill skänka och som kan hjälpa till i kontakten med myndigheterna som samordnar återuppbyggnaden. 

– När vi har fått ihop tillräckligt många fönster till en långtradare tar vi mått på alla fönster, räknar dem och skickar en lista till myndigheterna i Ukraina. De skickar sedan en exakt förfrågan på just den här sändningen, säger Jim Dekkers. 

I fallet Södersjukhuset är fönsterpartierna förhållandevis stora varför det bara får plats ungefär 95 stycken på en lastbil. Jim Dekkers räknar med att, om han lyckas få ihop tillräckligt med pengar, kunna skicka fyra lastbilar. För att bidragsgivarna ska känna sig säkra samlas penarna in via en hjälporganisation. 

– Vi samlar in pengarna för att skicka fönstren, men de går genom organisationen Caps and Candles for Ukraine som finns här i Järna och som ställer ut en faktura till bidragsgivarna. Region Stockholm och Locum som skänker fönstren samt Tumba Glas- och Fönsterrenovering som bidrar med demontering och transport till Järna vill gärna ha en organisation med som garant. De vill också gärna veta vad som sedan händer med fönstren på plats och löpande få bilder för att säkerställa att de inte bara hamnar på något lager, berättar Jim Dekkers som också samarbetar med hjälporganisationen Shchedryk Charity Foundation på plats i Ukraina för att vara säker på att fönstren används där de är tänkta att användas. 

Transport till Mykolajiv

Åkaren Jonny Eriksson från Göteborg är den som kör fönstren med egen lastbil till Ukraina. En resa tur och retur kostar cirka 80 000 kr. 

– Vi ska ju rätt så långt in i Ukraina, till Mykolajivregionen. Egentligen var tanken att jag skulle åka dit själv, men det är så besvärligt att ta sig över gränsen. Det kan ta upp till två veckor att komma in i Ukraina via Polen och lika lång tid att komma ut ur landet igen. Tyvärr har jag inte möjlighet att avsätta en månad, säger Jim Dekkers.   

Alla karmar och bågar som skickas har kontrollerats av Jim och hans vänner i Järna, som dock inte har möjlighet att reparera skadade partier. De som inte håller måttet sorteras därför bort och kastas. Väl i Ukraina behöver partierna bara fixas till lite kosmetiskt efter rivningen och den långa resan. Montageprincipen skiljer sig inte från andra fönsterfabrikat vilket gör att det inte krävs några särskilda förkunskaper för montörerna på plats. Fasaderna anpassas efter fönstrens mått. Att de är så många och av samma sort gör arbetet enklare. Fönstren från Södersjukhuset har ljudglas vilket gör att de lämpar sig extra väl för skolor. 

Jim Dekkers intill packade fönsterglas som ska skickas iväg
Fönstren som skickas till Ukraina är moderna 2+1 fönster från Snidex med hög standard. Alla karmar och bågar som skickas har kontrollerats av Jim och hans vänner i Järna.

Både bra för Ukraina och miljön 

Fönstren får inte bara ett andra liv och hjälper till i återuppbyggnaden av Ukraina, de bidrar även till att spara koldioxid. 

– Det känns jättebra att fullt funktionella fönster inte bara kastas. Istället för att de skrotas och nya fönster behöver tillverkas kan de användas längre vilket sparar tusentals kilo koldioxid, säger Jim Dekkers och erbjuder sig att stå till förfogande för frågor om fler vill göra samma sak. 

Stort lokalt engagemang

Järna Glasmästeri har lagat fönster åt folk i trakten i närmare trettio års tid och har ett brett kontaktnät. 

– Jag började med att ringa runt till folk jag känner och pratade med kunder. Både lokala företag och privatpersoner har skänkt pengar och just nu håller vi på att samla ihop till nästa leverans, avslutar Jim Dekkers och lovar att bli bättre på sociala medier så att de som har varit med och bidragit ska kunna följa processen och se var fönstren befinner sig.   

FAKTA

Planen är att skicka runt 400 fönsterpartier bestående av cirka 900 lufter, även kallat bågar. Den första lasten skickas i slutet av maj 2024. Ännu behövs finansiering för att kunna skicka resterande tre laster, vilket kostar 240 000 kr. 

Fönstren som skickas till Ukraina är moderna 2+1 fönster från Snidex med hög standard. 

Vill du vara med och bidra är du välkommen att skicka ett bidrag till Caps and Candles, märk donationen ”Fönster till Ukraina”.   

Jim Dekkers, glasmästare i Järna (Järna Glasmästeri), är initiativtagare och samordnare. 

Tumba Glas- och Fönsterrenovering bidrar med demonteringen och logistiken till Järna.

Eneby Real Estate tillhandahåller lagerlokal.

Lokala företag och privatpersoner skänker pengar för att finansiera frakten. Finansieringen går via hjälporganisationen Caps and Candles i Järna. 

Hjälporganisationen Shchedryk Charity Foundation i Ukraina organiserar mottagare. 

Nu är de första fönstren monterade!

Efter det att artikeln publicerades har vi nu fått uppdateringar om att första lasten har skickats och att de första fönstren har monterats. Nedan kan du se bilder från när de lastades i Sverige och på hur de nu har monterats i ett sönderbombat hus som tidigare tillhörde en lokal kyrka, men nu används som temporär bostad för internflyktingar från Kherson.