Image
En illustrerad glödlampa svävar ovanför en hand för att symbolisera en god idé

Vad gör ditt företag för att minska klimatavtrycket?

GLASBRANSCHENS INSPIRATIONSPRIS
2021-09-07 11:11

Berätta om företagets satsning mot en fossilfri glasbransch 2045.

Glasbranschföreningen arbetar för att branschen ska nå målet om att år 2030 ha halverat utsläppen av växthusgaser för att senast 2045 vara helt klimatneutral.

Har ditt företag påbörjat sin klimatresa och vill inspirera andra till att göra skillnad i glasbranschen?

Just nu står många i startgroparna för att minska sina klimatavtryck och tar tacksamt emot förslag på såväl stora som små åtgärder. Dela med dig av dina erfarenheter, så har du dessutom chansen att tilldelas Glasbranschens inspirationspris!

Allt du behöver göra är att svara på följande frågor (och skicka in en bild):

  • Ge exempel på åtgärder ni har vidtagit och hur dessa har minskat företagets miljöpåverkan/utsläpp. (Det kan vara allt från att ni har ställt om till grön el eller bytt drivmedel till att ni i samarbete med kund har minskat ett projekts klimatavtryck genom att föreslå en miljövänligare lösning)
  • Vilken respons har företaget fått från personal och kunder? (Förändringar stöter ofta på motstånd, men kan också engagera)
  • Vad var svårt/lätt?
  • Vill ni rekommendera andra företag att göra samma sak (i sådant fall varför)?   
  • Planerar ni fler åtgärder?

Målsättningen är att samla era berättelser så att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter till varandra - exempelvis i en inspirationsbank på webbplatsen. Inga projekt är för ”vanliga” eller för ”små” – utan alla tips är värdefulla! Så som du troligt blivit inspirerad av någon kan också du inspirera andra!

Läs mer och skicka in din berättelse
(endast för Glasbranschföreningens medlemsföretag)