Image
Småhus i rad på en gata

Nytt bidrag för energieffektivisering av småhus

GÄLLER SMÅHUSÄGARE MED EL- ELLER GASUPPVÄRMNING
2023-08-25 06:13

Från och med 3 juli 2023 kan småhusägare ansöka om bidrag för energieffektiviserande åtgärder på sin bostad som värms upp av el eller gas. Bidraget avser täcka materialkostnaderna för värmesystemåtgärder och klimatskärmsåtgärder. Till exempel åtgärder som installation av ny värmepump eller byte av fönster.

Vad krävs för att ansöka om bidraget?

För att ansöka om bidrag för energieffektiviserande åtgärder på ett småhus måste den som ansöker helt eller delvis äga huset och bo där permanent. Uppvärmningen av småhuset ska också vara el- eller gasuppvärmt och materialet som köpts in ska vara beställt tidigast 8 november 2022. Fler förutsättningar som krävs för att ansöka om bidraget finns att läsa om på Länsstyrelsens webbplats.

Värmesystemåtgärder och klimatskärmsåtgärder 

Exempel på värmesystemåtgärder är: 

  • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem 
  • anslutning till fjärrvärme 
  • installation av anordning för uppvärmning med biobränsle 

Exempel på klimatskärmsåtgärder är: 

  • byte av dörrar och fönster 
  • tilläggsisolering 
  • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
  • byte av befintliga glasrutor mot energiglaskassett

Bra att känna till är att ett positivt beslut för värmesystemsåtgärder krävs för att få bidrag till klimatskärmsåtgärder.

Ansök om bidraget i Boverkets e-tjänst

Ansökan om bidrag för energieffektivisering av småhus görs i Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen är därefter den instans som handlägger och beslutar om bidraget. Det är också Länsstyrelsen som svarar på frågor om bidraget, kontaktuppgifter finns att tillgå på länsstyrelsens webbplats.

Länktips!

Under sommaren lanserade även Boverket energiguiden. Den riktar sig till småhusägare för att underlätta beslutsfattandet när man vill genomföra en energieffektiviserande renovering av sitt hus. Läs mer om energiguiden här: