Image
En skog med en sjö visas uppifrån. Öar i sjön bildar ordet "CO2".

Så upplevde deltagarna kursen i klimatarbete...

...OCH NU KAN DU SE DEN I EFTERHAND
2022-12-07 21:55

Den 9 november erbjöds möjligheten till en digital heldagsutbildning i klimatarbete där begreppsförklaringar varvades med praktiska övningar i klimatbokslut. Särskilt lyftes Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), den mest använda standarden för att kvantifiera utsläppen och utsläppskällor i scope 1, 2 och 3. Dessa ligger till grund för det verktyg Glasbranschföreningen har utvecklat för att ge medlemsföretagen möjlighet att göra rättvisande klimatbokslut med specifika utsläppsfaktorer. Ett verktyg föreningen tillhandahåller kostnadsfritt för medlemmar.  

Som medlemsföretag kan du nu se en inspelning av utbildningen till självkostnadspris. Mer information om hur du får tillgång till inspelningen hittar du under digital kurs i klimatarbete på medlemssidorna. 

Några röster om utbildningen

För Jimmy Hedkvist, Norberg Glasmästeri och Hedemora Glasmästeri, är det givet att sätta sig in i hållbarhetsarbetet.

Jimmy Hedqvist
Jimmy Hedkvist från Norberg Glasmästeri och Hedemora Glasmästeri.

– Det är ett stort område, mycket att lära sig och tänka på. Hittills är det mest för att jag personligen finner det viktigt, jag är dock övertygad om att det kommer att bli självklart för alla framöver.

Om Glasbranschföreningens utbildning säger Jimmy:

– Jag har gått många utbildningar i ämnet under det senaste året och kände visserligen igen mycket av innehållet, men för mig som sitter i ett litet bolag är det viktigt att ha någon att bolla med. Jag har inte hunnit fylla i verktyget för klimatbokslut, men det är min plan att börja med det. Det kommer säkerligen att vara svårt med en del värden första gången, men det viktiga är att komma igång.

– Mitt tankesätt har förändrats sedan jag började ta tag i hållbarhetsfrågan. I eftermiddag ska vi exempelvis hämta våra första två elbilar. De kommer att fungera bra lokalt, för de längre distanserna undersöker vi om vi kan byta drivmedel till RME. Vi ska också snart träffa vår glasleverantör Martin G, som vi har köpt material från i alla år. De ska berätta för oss hur de arbetar. De ligger långt fram i klimatarbetet vilket är väldigt bra för oss och ger oss kredd gentemot kund. Jag använder det som ett säljargument, att det är miljövänligare än om glasen importeras. Också allmänheten måste lära sig att bedöma vad som är bra eller inte. Liknande som det har varit med U-värden på fönster, förut visste inga konsumenter vad det var. Nu vet de flesta och frågar om det.

På frågan om Jimmy har något medskick till branschkollegorna svarar han:

– Man inser att det är en stor utmaning, men en utmaning vi måste ta!

Michael Danielsson, Öjebyns Glas, var bland de första att göra klimatbokslut med Glasbranschföreningens verktyg.

man inomhus i svart tröja tittar in i kameran
Michael Danielsson från Öjebyns glas.

– Vi gjorde klimatbokslut för 2021 och ska efter årsskiftet göra det igen för 2022. Det är bra att ha siffror på verksamheten som vi kan utvärdera, nu vill jag gärna ha mer konkreta exempel på vad vi kan göra efter bokslutet. Det vill säga hur vi kan förbättra oss. Ämnet känns så stort och det är svårt att veta var vi ska börja. Jag har personligen ingen erfarenhet av hållbarhetsarbete sedan tidigare. Därför är vi med på allt som erbjuds och tycker att det är bra med erfarenhetsutbyte. Ju längre vi alla kommer i arbetet ju mer nytta har vi av varandra när vi ska konkretisera våra actions.

Vad tar du särskilt med dig från utbildningen?

– Vi fick med oss att det är viktigt att ifrågasätta vad vår återvinningsentreprenör gör med avfallet. Vi fick också tipset från en annan deltagare att analysera spillet för att se över alternativa användningsområden.

Christina Bång, SinChriJo Agenturer:

Kvinna utomhus i glasögon och blommig tröja
Christina Bång från SinChriJo Agenturer.

– Med en accelererande klimatkris och som medlemsföretag i både Svensk Planglasförening och Glasbranschföreningen, vill vårt företag göra vad vi kan för att bidra till att uppfylla klimatmålen. Vi insåg att vi behövde öka vår kompetens inom området och gick därför 2050s utbildning som gav en mycket bra bakgrund till klimatkrisen och också insikter och konkreta tips om vad som krävs för att göra ett klimatbokslut. Vi kan rekommendera fler att utbilda sig för att komma igång med det konkreta miljöarbete som vi alla i glasbranschen behöver göra från och med nu och framöver.

Se inspelningen av kursen

Som medlemsföretag kan du nu se en inspelning av utbildningen till självkostnadspris. Du hittar all information om hur du får tillgång till inspelningen under digital kurs i klimatarbete på medlemssidorna.