Image
En glasmästare står på knä och håller upp ett vackert gammalt fönster med gröna glas
Bild från ett reportage i tidningen GLAS om restaureringen av orangeriet på Gunnebo slott. Foto: Sören Håkanlind

Det är både lönsamt och estetiskt att ta hand om de gamla fönstren

FÖNSTERRENOVERINGENS DAG 30 MAJ
2021-05-27 09:29

Den 30 maj varje år i faller Fönsterrenoveringens dag. En dag då fokus inte bara ligger på att se ut genom fönstren utan även på dem. En dag för uppmärksamma det fördelaktiga i att ta hand om gamla fönster och renovera dem istället för att byta till nya.

Att fönstren är husets ögon, är ett uttryck som nog de flesta av oss hört någon gång - och det ligger mycket i det. Fönstren har en avgörande betydelse för en byggnads yttre gestaltning och karaktär. De fungerar också som länk mellan ute och inne.

Från utsidan ger fönstren en glimt av det liv som pågår därinne och inifrån ramar de in livet utanför. Fönstren har dessutom stor inverkan på hur dagsljuset faller in i ett rum, varför den invändiga detaljutformningen är särskilt viktig.

Jobb för glasmästare

Fönster kan dock vara orsak till stora energiförluster, något som påverkar såväl boendekomfort som uppvärmningskostnader och miljöbelastning. Därför kan det finnas anledning att genomföra energieffektiviserande åtgärder på fönstren i en byggnad, men balansen mellan att bevara karaktärsfulla fönster och att samtidigt sänka energiförbrukningen är en utmaning som kräver eftertanke, och ibland även ett visst mått av kreativitet. Många glasmästerier och fönsterrenoveringsföretag har de bästa kunskaperna för att ge fönstren nytt liv och förlängd hållbarhet inklusive bättre energiprestanda.

Tänk på livscykelperspektivet

Det är lätt att stirra sig blind på de energibesparingar man på sikt hoppas göra vid ett fönsterbyte, men i ett helhetsperspektiv - man brukar kalla det för livscykelperspektiv - kommer den energibesparing som fönsterbytet ger, att omedelbart ha förbrukats vid tillverkningen av de nya fönstren. Om de gamla fönstren dessutom körs på tippen, i stället för att återbrukas, kommer den totala miljöbelastningen att bli ännu större. Flera utredningar har visat att man istället, och med relativt enkla medel, kan sänka energiförlusten hos befintliga fönster till en nivå som motsvarar den hos nytillverkade fönster, med samma storlek och liknande utförande.

Likvärdiga U-värden

Har ett fönster redan stått emot sol, regn och snö i 50 år eller mer, har det sannerligen visat sig vara av sådan kvalitet att det är värt att renovera ännu en gång. Dessutom har äldre fönster, särskilt om de är jämngamla med huset som de sitter i, oftast ett utseende som är skräddarsytt till arkitekturen i övrigt. Att byta ut sådana fönster leder nästan alltid till en upplevelsemässig försämring. Ytterligare ett argument för att fönsterrenovering är ett klokt val, alldeles oavsett kulturhistoriska och estetiska kvaliteter, är att det är fullt möjligt att genom varsamma energieffektiviseringsåtgärder uppnå U-värden som är likvärdiga med dem som finns hos nytillverkade fönster med motsvarande utförande.  

Det finns dock tillfällen när man kan överväga ett fönsterbyte, även i hus med höga kulturhistoriska värden. Det gäller när fönstren redan är utbytta minst en gång och de nuvarande fönstren varken passar särskilt bra till husets karaktär eller har goda energiegenskaper. Då kan det finnas anledning att utvärdera vad ett fönsterbyte skulle leda till. Kanske skulle det stärka husets arkitektoniska kvaliteter, förbättra boendekomforten och samtidigt sänka energiförbrukningen.

TIO SKÄL FÖR ATT RENOVERA FÖNSTER

Inom projektet Fönsterrenoveringens dag har Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseerna samarbetsråd tagit fram tio argument för fönsterrenovering:

LIVSLÄNGDEN: Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.

SKÖNHETEN: Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.

PRIVATEKONOMIN: Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.

VÄRDEUTVECKLINGEN: Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.

SAMHÄLLSUTVECKLINGEN: Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.

MILJÖN: Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.

INOMHUSKLIMATET: I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.

MATERIALEN: Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.

KULTURHISTORIEN: Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.

HÄLSAN: Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.

Vänd dig till din lokala glasmästare om du vill få fler tips om fönsterrenovering!