​Dagsljuset är avgörande för din hälsa

GLAS FÖR HÄLSA
2016-09-19 07:04

Marie-Claude Dubois är miljöspecialist på White arkitekter och docent på institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds Tekniska Högskola, LTH. Hennes forskning handlar till stor del om ljusets betydelse för människor i bostäder och på arbetsplatser. I detta spelar förstås glaset en viktig roll.

Marie-Claude Dubois har kunnat konstatera att forskningen visar att kontakt med naturen har ett högt värde för de flesta. Det minskar stress, ger färre hälsorelaterade besvär och visar tydliga terapeutiska effekter för tillfrisknande efter sjukdom.

– Fönster för ljus ger en sorts mindfulness-effekt då vi mår bra av att kunna se ut i naturen. Vårt ursprung är därifrån och vi upplever trygghet av den. Vi är inte anpassade att leva inomhus, så därför blir glaset ett slags membran som upphäver och upplöser gränsen mellan inne och ute.

I en recension av tidigare forskning, som inriktar sig på dagsljus och hälsa, visar resultaten att god tillförsel av dagsljus förkortar patienternas vårdtid och även krav på smärtlindring.

– Andra studier visar även att dagsljuset har en desinficerande egenskap, vilket man borde ta på allvar i moderna tider där vi kämpar med resistenta bakterier och minskade effekt av antibiotika. Andra forskningsstudier rapporterar effekter av dagsljus som snabbare återhämtning från depression, minskning av fetma och hjärtsjukdomar, etc.

Om man ser i krasst företagsekonomiskt perspektiv är produktiviteten viktigare än energianvändningen. Relationen bygg- och driftkostnad kontra personalkostnad är tio respektive 80 procent. Detta tillsammans med olika resultat av försäljningsökningar efter installationer som ger ett ökat dagsljusflöde visar, menar Dubois, att certifieringssystemen som kräver en minsta mängd dagsljus bidrar till att skapa bättre förutsättningar för god hälsa, trivsel och produktivitet.

– En studie visar att takfönster istället för lampor ökade försäljningen för företaget med minst 15 procent. Att dagsljus sedan är mer energieffektivt än belysning är ju ytterligare ett plus. Dessutom ska man nog inte förringa den tro och känsla människor har av att det är nyttigare att jobba i dagsljus, det är en slags psykologisk komfort, beskriver hon och tillägger att det inte är någon slump eller enbart en arkitektonisk idé att flera moderna sjukhus innehåller val av glas för stort dagsljusinsläpp.

Ytterligare fördelar med dagsljus på jobbet och hemma:

  • Hög visuell prestanda – färger blir till exempel inte förvrängda
  • Stimulering av dygnsrytmen (natt och dag)
  • Syntes av vitamin D för hudens välmående (utomhus, och genom glaset)
  • Minskning av stress och större trygghet
  • Ökad arbetsproduktivitet och prestation i skolan
  • Förbättrar byggnaders image (högprestandaglas i certifieringssystem)
  • Positiv påverkan på försäljning
  • Ökat hyresvärde
  • Flimmerfritt ljus
  • Mer energieffektivt