Image
Öppen och ljus arkitektur i trä och glas i Lindesbergs hälsocentrum

Dagsljuset en viktig framgångsfaktor i nybyggda Lindesbergs hälsocentrum

GLAS FÖR HÄLSA
2020-05-12 13:24

Lindesbergs hälsocentrum är skapat för att vara en naturlig mötesplats för vård och service för de boende. Byggnaden är uppförd av trä och naturbetong i stommen, fasad av lärkpanel och har direkt närhet till kommunikation, samhällsservice och naturen. På så sätt har arkitekten, Olov Gynt på White, knutit ihop projektet med en tydlig hållbarhetsprofil.

Olov Gynt, White
Olov Gynt, White

Det höga atriet i Sinnenas galleria, med sitt glastak, är hjärtat i Lindesbergs nya hälsocentrum. Glasgallerian fungerar här som ett vardagsrum för alla boende och besökande. Från gallerian ansluter två trapphus, som med tre loftgångar leder till lägenheterna. De extra breda loftgångarna har också delar av golven i glas för att ytterligare leda in dagsljus in i alla bostäder.

Naturlig mötesplats

– Hälsocentrumet är att kombinationsprojekt, där vi har sammanfört flera verksamheter och skapat synergieffekter mellan dessa – vårdcentralen och bostäderna. Grundidén är att göra detta i en fastighet där de olika delarna berikar varandra, berättar Olov Gynt, ansvarig arkitekt på White.

Atriumet, Sinnenas galleria, föddes också tidigt i visionen kring hälsocentrumet. Ett mellanrum för gemenskap. Det binder samman de två huskropparna och människorna som bor här eller är på besök. Det har blivit en ny mötesplats för Lindesbergsborna som inte är av kommersiell karaktär, utan en publik oas med lugn och harmonisk karaktär. En parkmiljö inomhus där ljuset flödar in.

Atriumgården döpt till Sinnenas galleria
Atriumgården döpt till Sinnenas galleria

Utsikt upp mot himlen

Dagsljusfrågan blev ett särskilt kapitel i projektet, inte minst för de 32 lägenheterna som också vetter in mot Sinnenas galleria.

– Vi har löst det med att leda in indirekt ljus från gallerian med glastak, glasgavlar, glasräcken och till med glasgolv innerst i loftgångsbjälklagen, vilket ger ett fint ljusflöde och även utsikt upp mot himlen från alla bostäder, beskriver Olov Gynt.

Klimatfrågan stöttes och blöttes också rejält. Från början var tanken att gallerian närmast skulle ha ett utomhusklimat, men de tankarna vreds sakta men säkert mot ett inomhusklimat.

– Det blev till slut väldigt tydligt då vi har både sittgrupper, restaurang, äldrecentral och en utställningsyta där.

Samarbete som berikat projektet

Olov Gynt understryker hur skickligt och engagerat alla entreprenörer som varit inblandade jobbat tillsammans.

– Ja, med stor stolthet också, för att få till alla detaljer. Flera företag och hantverkare har lokal förankring och blivit inspirerade av projektet och tycker att det har varit kul, säger han och fortsätter:

– Hela processen, från planering och projektering till leveranser och montage, har gått bra trots två olika beställare – Lindesbergs Bostads AB och Region Örebro, båda med lite lika ingångar och så vi arkitekter i diskussioner med konstruktörerna. Det handlar om mycket samordning, men det har gått väldigt bra och faktiskt berikat hela projektet, intygar han.

Nordiska träslag och naturbetong i stommen karaktäriserar interiören medan en kostym av lärkribbpanel bildar fasad
Nordiska träslag och naturbetong i stommen karaktäriserar interiören medan en kostym av lärkribbpanel bildar fasad

Glaslösningar fina formfaktorer

Hälsocentrumet har två miljöklassningar. Vårddelen är certifierad guldbyggnad medan kraven på boendedelen har ett snäpp mildare nivåer.

– På så vis har det varit mycket arbete med energibalansberäkning, materialval och dagsljustillförseln. Den senare har vi räknat hem genom extra höga fönster och det jag nämnt om glastak, glasräcken och glas i loftgångsgolven. Detta har också blivit fina formfaktorer och en bra arkitektur när vi har brottats med krav och hittat lösningarna.

Glasräcken och glasgolv i loftgångsbjälklagen leder dagsljuset vidare
Glasräcken och glasgolv i loftgångsbjälklagen leder dagsljuset vidare

Snödrabbat glastaksmontage

Glasfasadpartierna och det stora glastaket till hälsocentrumet har tillverkats och monterats av GlasLindberg i Örebro.

– Vi har byggt med Sapas 4150-aluminiumprofilsystem i fasaddelarna. Glasen är företrädesvis laminerade för att klara de höga ljudkraven. Glastaket är uppbyggt med Sapas 5050-system och vanliga tvåglas isolerrutor med beläggningar för energi och självrengöring. Sedan har vi levererat ett antal ståldörrar invändigt, säger Peder Ivarsson som tycker att uppdraget flöt på bra trots den ovanligt snörika fjolårsvintern och Arbetsmiljöverkets i hans ögon väl överdrivna säkerhetskrav med tre selar till varje montör.

Text: Mikael Ödesjö
Foto: Åke E:son Lindman

Se reportaget i Tidningen GLAS