Image
Två personer blickar ut på en grönskande gräsmatta innanför ett stort panoramafönster

Dagsljus ger bättre humör

GLAS FÖR HÄLSA
2019-10-24 11:03

Att vi lever i ett land med väldigt skiftande ljusförhållanden beroende på årstid är ingen nyhet. Vad som är nytt är dock en forskningsrapport som visar på att det i praktiken inte fungerar att kompensera magert dagsljus inomhus med bra lampor som man tidigare trott.

Dagsljus hjälper oss att hålla en bra dagsrytm. Vi sover bättre om natten och mår allmänt bättre om vi ha fått tillräckligt med bra ljus på dagen, däremot bidrar kort exponering av dagsljus till både dålig sömn och sämre humör.

För de som på grund av ålder eller andra orsaker är mindre rörliga är det av stor vikt att de lokaler de vistas i har bra tillgång till dagsljus och utsikt som ger information om tid på dygnet, väderlek och årstidernas växlingar. Till exempel inglasade uterum eller stora glaspartier i gemensamhetslokaler.

Förhoppningen är att man med stöd av de nya forskningsresultaten framöver kommer att bygga för att maximera dagsljusintaget. 

Läs mer om dagsljus i tidningen GLAS

Sedan en tid tillbaka finns en ny svensk standard över vad som gäller för dagsljus i byggnader, SE-EN 17037.
Den finns att läsa och köpa på SIS:s hemsida

För den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet finns det rapporter och föreskrifter om dagsljus på Arbetsmiljöverkets hemsida.