Image
En kvinna i svart tröja och gula byxor sitter i ett fönster och läser i ljuset från solen
Boverket föreslår slopade krav på solljus i nya byggreglerna

Borttaget krav på solljus i Boverkets nya förslag till byggregler

2024-03-25 15:29

Remissprocessen för ”Möjligheternas byggregler” når sitt slut. Boverkets extra (och förmodligen slutgiltiga) remiss för avsnittet om hälsa och hygien släpptes i mitten av februari där sista dag att skicka in svar är 5 april. Något som både överraskar och upprör är att Boverket i förslaget, trots många kritiska röster från exempelvis glasbranschen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges arkitektkår, väljer att helt ta bort kravet på solljus. 

Melinda Lemke
Melinda Lemke, Glasbranschföreningen

– I det tidigare förslaget var också kravet på solljus kraftigt försämrat, men då var det trots allt obligatoriskt för alla bostäder över 35 kvadratmeter. Detta gäller alltså inte längre, utan nu slopas kravet helt. Jag tycker att det är upprörande att människors hälsa och vålmande inte verkar väga särskilt tungt för Boverket, säger Melinda Lemke, projektledare på Glasbranschföreningen.

Fler hälsofördelar än vitamin D

Boverket menar att ”kravet på solljus kan tas bort ur författningsförslaget eftersom det i huvudsak är vid utomhusvistelse som solljus har en hälsopåverkan”. Detta håller inte Paul Rogers, arkitekt och dagsljusspecialist på ACC, med om.

– Det är allmänt känt att ljus i UVB-området är ansvarigt för produktion av vitamin D och att denna våglängd inte passerar effektivt genom glas. Men hälsofördelarna med solljus sträcker sig utöver enbart produktion av vitamin D. UVA-strålar passerar genom glas och medicinska studier har visat att människokroppens produktion av kväveoxid, som kan kopplas till sänkning av blodtrycket, ökar efter exponering för solens UVA-strålning. Dessutom bör man också beakta de positiva effekterna kopplade till den bakteriedödande potentialen hos vanligt fönsterfiltrerat solljus.

Solljus och dygnsrytm

Paul Rogers på ACC
Paul Rogers, ACC

Enligt Paul Rogers är trots allt det viktigaste argumentet för att inkludera kriterier för solljus i det svenska regelverket att solljus har en ljusstyrka som annars inte uppnås inomhus. Studier av dygnsrytm har visat att högre belysningsstyrka, av den intensitet som finns i direkt solljus, är viktigt för att stimulera kroppsliga funktioner. Resultaten tyder på att för dem med begränsad tillgång till utomhusmiljöer kan en brist på exponering för solljus inomhus potentiellt leda till långtgående hälsopåverkan. 

– Flera europeiska länder har minimikrav på solljus i bostäder, så det vore ju mycket märkligt om vi i Sverige, där vi med våra nordliga breddgrader har brist på dagsljus under stora delar av året, inte skulle behålla detta kriterium, menar Paul Rogers.

Koppling mellan för lite dagsljus och närsynthet

Enligt en ny forskningssammanställning (Den byggda formens betydelse – kunskap från forskning, s.136-146), som Boverket självt varit initiativtagare till, poängterar dagsljusforskaren Marie-Claude Dubois vid Lunds universitet att människor i industriländer tillbringar mer än 80 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att den byggda formen har stor påverkan på mängden ljus som når en människas ögon och hud under året. Hon lyfter också fram att kopplingen mellan dagsljus och närsynthet hos barn nyligen har etablerats. I forskningssammanställningen går att läsa att ”närsynthet ökar snabbt i täta städer globalt, vilket oroar hälsomyndigheterna som uppmanar stadsplanerare att inkludera fler grönområden och uppmuntra barn att leka utomhus eftersom forskning pekar på att det är UV-A strålning i dagsljus som behövs för att ögonen ska utvecklas på ett bra sätt”.

Hälsoperspektiven bör värderas högre

Glasbranschföreningen kommer även i svaret på extraremissen (5 april) att lyfta kritik mot alla föreslagna försämringar och undantag avseende att minska direkt dagsljus och utblick i våra framtida byggnader.

– För oss är det viktigt att ur ett hälsoperspektiv säkerställa att alla i sin bostad, har tillgång till direkt dagsljus, solljus och utblick. Något som blivit än viktigare i tider av förtätning av våra städer samt ökat hemarbete. Attraktiva bostäder där människor trivs och mår bra är hållbara såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt, säger Melinda Lemke.

Är du också kritisk till försämrade dagsljuskrav och slopade krav på solljus? 

Skicka in ditt remissvar till Boverket senast 5 april.