Barn presterar bättre i dagsljus

GLAS FÖR HÄLSA
2016-07-08 10:34

Barn och ungdomar tillbringar 200 dagar om året och 70 procent av den tiden inne i klassrummen. Flera olika studier visar att inomhusmiljön i klassrum på skolor har stor inverkan på elevernas välmående och prestationsförmåga. Särskilt dagsljuset och ventilationen framhålls som viktiga för detta. Studier visar att många skolor inte tillgodoser dessa miljöfaktorer.

Den senaste undersökningen, utförd av ett franskt hälsoinstitut (UPMC / INSERM, Epidemiology of Allergic and Respiratory Disease, EPAR, Department, IPLESP) med 2 500 skolbarn i olika delar av Europa, visar att barnen klarar fler och svårare uppgifter om klassrummet har stora fönster med rikligt dagsljusinflöde samtidigt som de kan varieras för solskydd när så krävs.

Den franska undersökningen visar förbättrade resultat på upp till 15 procent på matematikproven i en jämförelse med elever som arbetade i klassrum med små fönster och elever som gjort proven i klassrum med stora fönster.