Image
Kulturhusets fasad
Kulturhuset i Stockholm, december 2020.

Restaureringen av Kulturhuset i Stockholm hyllas med Kasper Salin-priset

GLAS FÖR SPÄNNANDE ARKITEKTUR
2021-03-26 15:12

Ombyggnaden av Kulturhuset i Stockholm mottog Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris vid Arkitekturgalan 25 mars. Ett omfattande projekt som påbörjades 2016 för att stå klart 2020. En viktig del av restaureringen handlade förstås om den ikoniska glasfasaden som nu försetts med nya och bättre glaslösningar.

– Hållbarhet ligger i tiden och jag hade onekligen hoppats att det skulle belönas, även om jag inte riktigt hade vågat tro att vi skulle vinna. Vi på kontoret har haft fokus i 40 år på att jobba med befintlig bebyggelse och förfina den, säger ansvarig arkitekt SAR/MSA Per Ahrbom vid prisutdelningen.

Tidningen GLAS fanns på plats vid projektstarten 2016 och gjorde ett reportage om det omfattande och invecklade arbetet med att byta ut de stora glasen i den k-märkta byggnaden.

Niclas Thurnell, teknisk förvaltare för Kulturhuset i Stockholm, berättade då följande om glasfasadens centrala roll i projektet:  

– Den viktigaste anledningen till att renoveringsplanerna tog fart handlar om personsäkerhet. I fasaden sitter idag originalglas från 1968. Riktigt stora och med den tidens mått även tämligen täta. Fast u-värdet på drygt 3 är förstås inte mycket att komma med idag, sade Niclas som också kunde konstatera att originalrutorna var i värre skick än befarat.

Originalrutorna bestod av vanligt floatglas och beställdes efter sin tids byggnormer, vilka ju har skärpts avsevärt sedan 1970-talet. Att byta ut glaset utan att röra den k-märkta konstruktionen var en krävande uppgift. Man var bland annat tvungen att ta hänsyn till ljuskvaliteten, utbytbarheten, att glasen skulle passa i fasadens befintliga profilsystem samt att få profilsystemet att hålla för de nya tyngre 3-glasisolerrutorna som också var tre centimeter tjockare.   

Valet av glas till den stora norrfasaden föll slutligen på ett järnfritt glas i härdat och laminerat utförande med energibeläggning. Därmed är de nya glasen både personsäkra och med kraftigt förbättrad energiprestanda.

– Faktum är att det nya glaset till och med är lite klarare än originalglaset och u-värdet landar på 0,6. Det innebär att vi sparar cirka 350 000 kronor om året i minskade energikostnader och 50 ton i koldioxidutsläpp, berättade Niclas för tidningen GLAS.

Läs hela reportaget i tidningen GLAS

Juryns motivering till Kasper Salin-priset

”Vinnaren representerar betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid, där ombyggnaden utgör ett crescendo i en ständigt pågående process. Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens. Utan att kompromissa kring ursprungsbyggnadens värden har arkitekterna med hög kvalitet revitaliserat betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet.”

Läs mer om Kasper-Salin-priset