Image
Nya Arkitekturskolans fasad

Kasper Salin-pris till Nya Arkitekturskolan

2015-11-20 14:06

Årets vinnare av Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris är KTH Arkitekturskolan i Stockholm. Tham & Videgård Arkitekter genom Bolle Tham och Martin Videgård är ansvariga arkitekter. Priset delas ut till årets bästa byggnad.

På Fasadglas AB, som svarat för konstruktion och montage av fasaden med bland annat de böjda glasen, är man förstås upprymda.

- Vi är jätteglada att vara en del i ett sådant här uppskattat projekt som Arkitekturskolan med alla rätta är. Uppdraget innehöll ju även för oss utmaningar, främst i det avancerade montagearbetet, säger Jan Lindholm, vd på Fasadglas AB, som också är belåten över att Peab valde företaget, trots att anbudet prismässigt inte var det förmånligaste.

- Vi tolkar det som att de anser att vi levererar kvalitet med högre värde, konstaterar han.

En jury som består av fyra erfarna arkitekter besökte ett 20-tal nyligen färdiga byggprojekt innan den valde fyra som nominerades. Förutom Arkitekturskolan var Malmö Live (ansvarig arkitekt Christian Ahlmark, Schmidt Hammer Lassen), bastun i Frihamnen (ansvarig arkitekt Raumlabor) och brf O’hoj i Västra hamnen i Malmö (ansvarig arkitekt Cord Siegel och Axel Hauschild, Hauschild + Siegel) nominerade.

– Årets nominerade är fyra väldigt bra, men sinsemellan mycket olika byggnader. Det ligger en medvetenhet i att välja de här fyra eftersom de visar bredden av begreppet god arkitektur, säger ordförande Magnus Månsson och tillägger att juryn har varit helt enig i sitt val.

Juryns motivering till vinnaren av Kasper Salin-priset:
Arkitekturskolan läggs till staden som ett nytt lager och tidsuttryck så att helheten blir bättre och en kulturhistoriskt intressant miljö höjs. Kasper Salin-priset 2015 går till en kompromisslöst samtida byggnad. Den tar utgångspunkt i sin omgivning och relaterar till den, tydlig i sin egen karaktär som tillskott bland kulturbyggnader.

Arkitekturskolans byggherre är Akademiska hus.

Juryn har bestått av arkitekt SAR/MSA Magnus Månsson (ordförande), koncernchef för arkitektkontoret Semrén + Månsson, arkitekt SAR/MSA Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, arkitekt MSA Petra Gipp, vd för Petra Gipp Arkitektur och arkitekt SAR/MSA Henrik Rundquist, vd för arkitektkontoret Rundquist.

Foto: Sveriges Arkitekter