Image
Nyexaminerade glas- och metallingenjörer hösten 2021
Nyexaminerade glas- och metallingenjörer hösten 2021 samt deras utbildningsledare Susanne Petersson

Högsta betyg till utbildningen för glas- och metallingenjörer

KOMPETENSUTVECKLING
2021-12-21 14:01

Glasbranschens egen högskoleutbildning för glas- och metallingenjörer är nu igång med sin fjärde grupp. Utbildningen är mycket uppskattad och flertalet studenter har fått arbete i glasbranschen efter examen.

Under hösten har YH-myndigheten granskat utbildningen i en kvalitetsuppföljning. Efter granskningen och intervjuer med såväl studenter och företag som lärare och ledningsgrupp konstaterar myndigheten att utbildningen har hög kvalitet och där ett stort engagemang från glasbranschen, utbildningssamordnare och ledningsgrupp säkerställer utbildningens mål att ge studenterna rätt kompetens.

Karin Lindskog
Karin Lindskog

– Det är glädjande att utbildningen får högsta betyg och ett kvitto för oss att vi har lagt en hållbar kunskapsgrund och samtidigt kan utveckla utbildningen i takt med att nya behov uppstår, som till exempel att lägga in mer it-kunskap och oftare varva teori och praktik, säger Karin Lindskog, utbildningsansvarig på Glasbranschföreningen.

Då utbildningen successivt har ökat i popularitet över landet har en satellitverksamhet startats i Helsingborg och ytterligare en satellit planeras att förläggas till en ort någonstans i Mellansverige.

– Utbildningen har också fungerat väl med tanke på coronapandemin så vi har goda förutsättningar att sprida utbildningsplatserna geografiskt och samtidigt då kunna utnyttja digitala verktyg när distansundervisning blir aktuell, säger Karin Lindskog som också gläds över att nästan hälften av de utexaminerade studenterna är tjejer.

Det särskilda stipendium som delas ut i samband med varje examen gick vid senaste tillfället till Filip Lundberg, som hade toppbetyg i alla ämnen, goda omdömen från praktikplatsen samt visat sig hjälpsam och omtänksam som studiekamrat.

Hallå där Filip Lundberg,
nyutexaminerad glas- och metallingenjör!

Filip Lundberg 2021-års stipendiat på YH-utbildningen till glas- och metallingenjör
Filip Lundberg

Hur känns det att titulera sig glas- och metallingenjör?

– Det känns fantastiskt! Nu står jag på en stadig grund, är redo att ta mig an arbetslivet och är taggad på att utvecklas och lära mig ännu mer.

Du fick också branschens stipendium för framstående studieinsatser och gott kamratskap på 10 000 kronor! Hur reagerar du på det?

– Ja, det var en glad överraskning. Det är extra roligt att få höra att man är en god kamrat.

Vad gör du nu efter examen?

– Jag är anställd på Alnova Balkongsystem. Jag fick förfrågan att jobba hos dem när jag gjorde min praktik där. Eftersom jag trivs bra med både arbetskamraterna och arbetsrollen så var det självklart att tacka ja.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut – vad gör du på jobbet?

– Jag är CAD-ritare, så jag jobbar nära projektledarna för att ta fram projektanpassade lösningar. Utifrån kundens förfrågan och underlag från projektledare skapar jag tillverkningsunderlag. Hittills har jag mest gjort räcken, men jag ser fram emot att utvecklas och kunna projektera mer avancerade produkter också.

Varför ville du bli glas- och metallingenjör?

– Jag hade precis hoppat av en universitetsutbildning, som jag inte tyckte passade mig, när jag blev rekommenderad att börja den här utbildningen. Jag var särskilt intresserad av CAD-delen av utbildningen och tyckte även att upplägget med praktik och teori verkade bra, vilket det också visade sig vara.

Vill du rekommendera andra att söka?

– Självklart. Det är en mycket givande utbildning. Man får en bred och bra grund för att kunna utveckla sig. Det har vi vår engagerade utbildningsledare, Susanne Petersson, att tack för. Hon ser till att det finns bra och sakkunniga lärare och trots coronapandemin har utbildningen fungerat bra och man har lärt sig mycket. Att alla i klassen kommer med väldigt olika bakgrunder och erfarenheter har varit lärorikt och stärkt oss allihop.

Vilken är din syn på glasbranschen och på dina egna framtidsutsikter? Har du hittat rätt?

– Helt klart, glaset och glasbranschen är framtiden. Glas är ett fantastiskt material med stor potential, så det ska bli spännande att följa med varje steg på vägen framåt.

Nyfiken på utbildningen? Läs mer här.