Image
Blond kvinna i glasögon utomhus framför byggnader under uppbyggnad

Högt söktryck till nya yh-utbildningen

STUDENTERNA BEHÖVER PRAKTIKPLATSER
2024-06-17 13:38

Till hösten startar nya yh-utbildningen Byggnadsingenjör glas och fasad. Det är en heltidsutbildning på distans under 1,5 år med några fysiska träffar i Stockholm och Vimmerby. Nästan 200 personer har sökt utbildningens 50 platser, så det troliga är att alla utbildningsplatser kommer att fyllas. En viktig del av utbildningen är praktik på företag, så nu behöver branschen förmedla praktikplatser till skolan. Ett ypperligt tillfälle för företagen att få den kompetens de söker, då det är vanligt att studenterna erbjuds anställning efter examen.   

Joakim Länder
Joakim Länder

– Det är verkligen kul att det är så högt söktryck. Vi behöver välutbildade personer till vår bransch och nu har vi chansen att enbart från den här utbildningen få ut ett 50-tal nya talanger till företagen, så det är en otrolig möjlighet vi har här, säger Joakim Länder, Glasbranschföreningen, som snarast möjligt behöver få kontakt med alla företag som vill ta emot en praktikant.

Studenter som inleder sin utbildning till hösten kommer att vara färdiga vid årsskiftet 2026. Med tanke på de förbättringar i ekonomin som flera analytiker försiktigt förutser, kan detta sammanfalla väl med ett ökat behov av rekrytering.

– För företagen är det ju ett guldläge. Nu har de chansen att ta emot en engagerad och kvalificerad person som de kan testa under praktiken. Om det känns bra finns ju goda möjligheter att studenten vill ta anställning efter utbildningens slut. Det är så här rekryteringen till branschen går till idag, så det är det ju väldigt viktigt att företagen ställer upp. Men så är det är ju också en winwin-situation för alla inblandade, understryker Joakim Länder. 

Ny utbildningsväg för redan yrkesverksamma

Under våren fick också branschen besked om att en ny vuxenutbildning till glas- och metalltekniker startar till hösten. Utbildningen har arbetats fram av Glasbranschföreningen och KYH Yrkeshögskola och blir en av Sveriges första utbildningar inom den nya utbildningsformen nationell yrkesutbildning. Det är en ettårig utbildning som inledningsvis kommer att bedrivas i Stockholm och Malmö. 

– Nu har vi äntligen fått en yrkesutbildning för de montörer som arbetar på våra fasadbolag. Yrkesinriktningen har inte funnits tidigare och kommer att bli ett bra komplement till den befintliga gymnasieinriktningen till glastekniker. Även till den här utbildningen behöver företagen erbjuda praktikplatser, säger Joakim Länder och uppmuntrar alla att sprida kunskap om att den här nya utbildningsmöjligheten finns.

Gymnasieeleverna behöver också praktik

De senaste två åren har Glasbranschföreningen arbetat målinriktat för att gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogram ska erbjuda inriktningen glasteknik. Satsningen har börjat ge resultat och allt fler skolor kan nu ta emot glaselever.

– Vi befinner oss i ett kritiskt läge där det blir väldigt viktigt att vi kan få ut de här eleverna i praktik. Lyckas inte branschen med det kommer de skolor som nu har lyssnat på oss och satsat känna sig vilseledda och kanske inte vill fortsätta erbjuda glasinriktningen, vilket vore otroligt olyckligt för företagens möjligheter att hitta kvalificerade medarbetare. 

Gymnasieelevernas behov av praktik skiljer sig åt beroende på vilken kompetens som finns på skolan.

– Beroende på hur mycket av glasutbildningen som eleven kan tillgodogöra sig på skolan finns två olika varianter. Antingen blir eleven en gymnasial lärling och är då ungefär hälften av tiden på ett företag eller så kan merparten av utbildningen ske på skolan och då är det sex veckor praktik på ett företag, berättar Joakim Länder.

Fakta om praktiken på de olika utbildningarna

Byggnadsingenjör glas och fasad (yh-utbildning)
18 veckor praktik

Glas- och metalltekniker  (Vuxenutbildning)
12 veckor praktik

Gymnasieelev inriktning glasteknik
Gymnasial lärling – 50 procent av utbildningstiden under 1,5 år
Gymnasieelev – 6 veckor

Vill du ta emot en praktikant?

Om du vill ta emot elever/studenter på praktik, vänligen fyll formuläret, så kommer du att bli kontaktad av Glasbranschföreningen.