Image
Två bilglastekniker monterar en vindruta
Grundutbildning i bilglasarbeten på Glasskolan i Katrineholm

Många moment att lära sig för ett fackmannamässigt montage av vindrutan

GRUNDUTBILDNING I BILGLASARBETEN
2024-02-13 10:23

I dagens moderna bilar får glaset större utrymme och fler funktioner. Vindrutan, som är en laminerad glasruta, limmas fast och ingår som en bärande del i karossen. Glaset och infästningen är mycket starka och ska bland annat hålla emot krockkuddarna vid en kollision. På Glasskolan i Katrineholm håller Glasbranschföreningen utbildningar i bilglasarbeten, dit företag kan skicka sina bilglastekniker för att säkerställa att de har rätt kunskaper för ett fackmannamässigt montage. Grundutbildningen är även krav för företag som vill bli auktoriserade enligt Auktoriserat Bilglasmästeri. 

Det är väldigt många moment att gå igenom när en vindruta ska bytas och det är viktigt att alla stegen görs metodiskt utifrån en viss ordning för att arbetet ska bli korrekt utfört. Första dagen inleder vi med att gå igenom alla momenten i teorisalen för att sedan praktisera dem i verkstaden dagen därpå, berättar Richard Gavaller som är ansvarig för Glasbranschföreningens bilglasutbildningar och som även själv deltar i undervisningen.

Deltagare på grundutbildning i bilglasarbeten lyssnar på genomgång
Richard Gavaller har genomgång efter avklarat arbetsmoment

Momenten praktiseras i par

Under den praktiska genomgången delas kursdeltagarna in i grupper om två där de får turas om att genomföra de olika momenten medan övriga gruppen ser på. Varje avklarat moment avslutas med en gemensam genomgång av arbetet samt en diskussion om tillvägagångssätt och erfarenhetsutbyte. Stor vikt läggs på frågor om arbetsmiljö och tillvägagångssätt, skyddsutrustning och verktyg. 

– Jag har alltid montagehandskar på mig. Om man inte har det kan man exempelvis skära sig på tråden eller på vassa metallkanter. Samma sak med skyddsglasögon, jätteviktigt. Man måste skydda ögonen när man skär loss glaset, eftersom det kan lossna små glasbitar, säger Tariq Osman, en av kursdeltagarna som fick genomföra steget ”att demontera den gamla vindrutan”. 

Niklas Sunesson från Sika undervisar om limmer (primer) och rengöring av glas
Niklas Sunesson från Sika undervisar om limmer (primer) och rengöring av glas

Reparationsanvisningarna styr

En annan viktig och återkommande del i undervisningen är att deltagarna inför varje nytt moment måste återkomma till bilfabrikantens reparationsanvisning för att ta reda på om det är någonting specifikt för den aktuella bilmodellen som måste beaktas. 

– Det är allt från anvisningar om hur olika delar ska demonteras och monteras, som exempelvis kameror, till instruktioner om vilka delar som inte får återmonteras utan måste bytas ut. Reparationsmanualerna uppdateras löpande så det är viktigt att alltid ta ut en ny anvisning innan arbetet påbörjas, förklarar Richard Gavaller. 

Vindrutan förbereds för montage
Vindrutan förbereds för montage

Det sista steget av de praktiska momenten, efter det att den nya rutan kommit på plats, är att montera tillbaka bilens tillbehör så som vindrutetorkare, lister och backspegel samt förbereda den för leverans till kund. Här ingår exempelvis kontroll av bilens funktion och rengöring. För alla moderna bilar slutar dock inte arbetet här, utan då inleds istället nästa fas som är kalibrering. 

– Alla nyare fordon har idag olika förarassistanssystem. Det kan exempelvis vara trafikskyltsavläsning, backassistans eller det kanske vanligaste hjälpmedlet ”lane assistance” som hjälper föraren att hålla bilen innanför väglinjerna. De här systemen bygger på kameror och sensorer som måste kalibreras efter att man har utfört arbete på fordonet. På grundutbildningen går vi igenom kalibrering en del i teorin, men det är för avancerat för att helt kunna ingå i grundutbildningen. Istället har vi kurser som enbart fokusera på kalibrering som vi också håller här på Glasskolan och som blir en naturlig fortsättning på grundutbildningen, informerar Richard Gavaller. 

Övergripande arbetsmoment deltagaren får lära sig

 1. Kontrollera och rengöra ny vindruta
 2. Ta in fordonet i verkstaden (förberedelser inför arbetet)
 3. Demontera alla tillbehör (ex. lister, backspegel, vindrutetorkare m.m.)
 4. Demontera vindrutan (skära loss glaset)
 5. Rengöra och kontrollera rutfals (ex. dokumentera och åtgärda lack- och rostskador)
 6. Renskära limbädd
 7. Provlägga vindrutan
 8. Montera glaset (ex. applicera limsträng och positionera glaset)
 9. Montera tillbaka tillbehör
 10. Förbereda inför leverans (kontrollera funktionalitet och rengöra)
 11. ADAS-kalibrering och slutavläsning av felkoder (berörs bara ytligt i grundutbildningen men finns som enskild kurs)