Image
Montage av tre bilder från kalibreringskurs på Glasskolan
Utbildning i kalibrering på Glasskolan i Katrineholm

Den ökade säkerhetstekniken i dagens fordon ställer krav på kunskap om kalibrering

BILGLAS
2023-11-24 11:42

I takt med att vi får allt fler tekniska hjälpmedel i våra bilar ställs också allt högre krav på dem som utför service och reparation på fordonen. Det är av högsta vikt att förarassistanssystemens kameror och sensorer fungerar som de ska när bilen lämnar verkstaden för att bilen ska vara lika säker som innan den behövde reparation. För detta krävs rätt kunskaper, inte minst i kalibrering, något som Glasbranschföreningen håller utbildning i för bilglasföretagen på Glasskolan Katrineholm.

Förarassistanssystem (ADAS) är elektroniska förarhjälpmedel och säkerhetsfunktioner som hjälper föraren under körning, vilka blir allt fler i moderna bilar. Det kan exempelvis vara trafikskyltsavläsning, backassistans, automatisk inbromsning eller det vanligaste hjälpmedlet ”lane assistance” som hjälper föraren att hålla bilen innanför väglinjerna och varnar om dessa korsas utan att föraren har indikerat filbyte genom att använda blinkers.

Det har hänt väldigt mycket på det här området senaste åren. Från att det fanns ett fåtal hjälpmedel i början av 90-talet finns det idag cirka 200 olika styrenheter. Strävan är att minimera antalet skador i trafiken genom att göra bilarna säkrare, berättar Rickard Bergh, utbildare i kalibrering från företaget Hella Gutmann.

Demonstration av kalibreringsutrustning
Demonstration av kalibreringsutrustning. Till höger kursledare Rickard Bergh, Hella Gutmann

Systemen påverkar varandra

Rickard Bergh understryker att det är otroligt viktigt att en bil som lämnats in på reparation eller service kalibreras enligt bilfabrikantens anvisningar för att den ska fungera optimalt.

En bil innehåller många olika typer av kameror, radarmoduler, mottagare och sensorer och många av de här systemen verkar tillsammans. Om en funktion sätts ur spel kan det alltså påverka andra funktioner i bilen vilket kan innebära säkerhetsrisker. Det är därför jätteviktigt att bilen kalibreras korrekt utifrån bilfabrikantens anvisningar, säger Rickard Bergh som under pågående utbildning på Glasskolan lotsar deltagarna genom förloppet av en statisk kalibrering när den utförs fackmannamässigt.

Kontroll av bilens axelgeometri
Kontroll av bilens axelgeometri

Något som är särskilt viktigt att ha koll på är markförhållandet, golvet måste vara plant för att kalibreringstavlan med de olika prickarna ska kunna läsas av korrekt, samt att bilen måste ha strömförsörjning.

Du vet inte vilket skick det är på kundens batteri så det är viktigt att alltid använda en underhållsladdare på minst 30 ampere. Låg effekt orsakar onödiga fel, poängterar Rickard som också är noga med att inget arbete får påbörjas innan bilen genomgått en felkodsavläsning.

Finns det fel innan ni börjar arbeta med vindrutan, så ska ni informera om det och kunden måste sedan åtgärda felet innan rutbytet kan ske. Utan felkodsutläsning har du inget bevis för att felen redan fanns där. Det är också bra för att ta reda på vilka system som finns i bilen och som behöver kalibreras. Grundregeln är att om du inte kan slutföra ditt jobb ska du inte påbörja det.

Varje bilmodell är unik

Att kalibrering är ett komplext område med mycket att tänka på blir alltmer tydligt ju längre utbildningen pågår. Dessutom varierar arbetet mycket från fordon till fordon, vilket gör att det blir ännu viktigare att ha tydliga rutiner och tillvägagångssätt för att minimera riskerna för onödiga fel som kostar både tid och pengar. Men övning ger färdighet och efter utbildningen är kursdeltagarna nöjda och stärkta i sitt yrkesutövande.

Kursdeltagare kontrollerar axelgeometrin
Kursdeltagarna mäter avståndet till kalibreringstavlan

Utbildningen gav bra information och utförliga förklaringar så det var lätt att hänga med. Jag tar bland annat med mig vikten av att alltid använda batteriladdare och att spara allt i ”car historiken”, sade kursdeltagaren Rasmus Knifsund från Dingle Glasmästeri, som rekommenderar utbildningen till kollegor i glasbranschen.

Krav på dokumentation för kundens trygghet

Att kalibrering är viktigt och något som måste prioriteras lyfter också Richard Gavaller fram, projektledare inom bilglas på Glasbranschföreningen samt ansvarig för Auktoriserat Bilglasmästeri.

Vi har sedan flera år krav på kalibreringsutrustning för att man ska kunna bli auktoriserad och nu inför vi också krav på att kalibreringen ska dokumenteras. Vänder man sig till ett auktoriserat bilglasmästeri ska man kunna vara fullständigt trygg med att bilen uppnår full säkerhet efter reparation. Nu gör vi det ännu tydligare för kunden, understryker Richard.

Här kan du läsa mer om kalibreringsutbildningen 

FAKTA - Några av bilens system som kan behöva kalibreras:

Kamera – styr bland annat automatisk helljusreglering, filbyteassistent, adaptiv farthållare, hastighetsanpassning, automatisk inbromsning och trafikskyltigenkänning. 

LiDaR-sensor – använder infrarött ljus eller laserteknik i framrutan istället för kamera. Sensorn har längre räckvidd än kameran och fungerar genom att den skickar ut en signal som studsar tillbaka när den träffar ett objekt, varav sensorn mäter av hastigheten för att beräkna avstånd. 

Head Up Display – projicerar fordonets instrumentering i vindrutan via en transparent film som gör att exempelvis hastighetsmätaren kan visas på glaset. 

City break – automatiskt bromssystem som använder sensorer för att skanna av vägen framför fordonet och bromsar automatiskt för att undvika en situation som håller på att utvecklas till en kollision. 

Lane Assistance – använder kameran till att hålla fordonet innanför linjerna och varnar om bilen korsar linjerna utan att föraren har blinkat för att byta fil. 

Regn- och ljussensor – känner av regn- och ljusförhållanden och justerar vindrutetorkare och strålkastare utifrån behov.

Vad är skillnaden på dynamisk och statisk kalibrering? 

Dynamisk kalibrering görs medan fordonet körs. 

Statisk kalibrering görs stillastående i en verkstad. Vilken typ av kalibrering som krävs framgår av biltillverkarens anvisningar. 

De flesta bilar kräver endast den ena varianten, men det finns modeller som har båda.

Vill du veta mer?