Image
Stenskottstest genomförs av RISE

Stänkskydd kan halvera antalet stenskottskador

BILGLAS
2022-03-08 09:47

Villaägarna har gett Rise (f d Statens Provningsanstalt) i uppdrag att undersöka om det går att minska antalet stenskottskador på vindrutor genom att sätta stänkskydd på bilarna. I ett pressmeddelande konstaterar de att åtgärden på så sätt skulle kunna halvera antalet glasskador.

Undersökningen utfördes med en provrigg för att efterlikna hjul och hjulhus på en Volvo XC60. Sandningsgrus matades in under bakhjulet i riggen och effekten, med och utan stänkskydd, mättes på ett stativ med kraftpapper tio meter bakom riggen. Vid 100 kilometer i timmen utan stänkskydd träffades stativet av 53 stenskott. Med stänkskydd minskade antalet stenskott till 29 – en minskning med 45 procent.

– Om i stort sett alla personbilar var utrustade med stänkskydd, skulle de årliga kostnaderna för glasskador vara oerhört mycket lägre, uppskattningsvis en halv till en miljard kronor lägre. Det skulle även vara mycket billigare att försäkra sin bil, då glasskadorna står för en sjättedel av de totala skadorna, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Stänkskydd krav förr

Stänkskydd, eller stänklappar som de också kallas, var förr ett krav på svenskregistrerade bilar, och något som alla bilar skulle ha. Kravet togs bort 1981. Det har förekommit riksdagskrav på att stänklappar skulle tas till heders igen, men det har fallit på det faktum att en sådan särregel inte skulle kunna passera den EU-gemensamma bilstandarden. En lägre försäkringspremie skulle kunna få bilägare att utrusta bilarna med stänkskydd menar Villaägarna.

Hög fart – större risk

Förutom förekomst av stänkskydd så hjälper det även att hålla avstånd. Efter försöket noterades hur långt bakom bilen väggruset hamnade. Två tredjedelar av grusmängden som sprätte hamnade 5–10 meter bakom bilen. Drygt 20 procent hamnade 10–15 meter bakom. Mindre än 2 procent av gruset hamnade 20–25 meter bakom
bilen. Dessutom noterades att antalet stenskott ökar med hastigheten och att gruset kastas högre upp vid högre fart. Stänkskydd på bilen stoppar stenskott på bakomvarande trafik. En nackdel med stänkskydd är att bilens luftmotstånd höjs.

Försäkringsbolaget If pekade 2019 på frånvaron av stänkskydd som en delförklaring till att antalet rapporterade glasskador i Sverige, enligt Svensk Försäkring, ökat från 163 000 ärenden år 1997 till 420 000 ärenden 2017.

Läs mer på Villaagarna.se