Image
Närbild på installationen av glasfasaden till Kineum i Göteborg.
Kineum i Göteborg. Foto: Anton Adielsson

Göteborgs nya glasfasad förenar ett unikt uttryck med eliminerat glasspill

GLAS FÖR SPÄNNANDE ARKITEKTUR
2021-06-23 15:39

Nu reser sig en ny spektakulär hög byggnad i Göteborg. Det är Kineum, som med sitt diagonala kryssmönster i fasaden närmar sig toppen, med sina 28 våningar. Intentionen från arkitekten, Marco Folke Testa på Reflex Arkitekter, är att fasadens mönster ska ge lokal förankring med associationer till fisknät och hamnkranarnas fackverk.

– Nätet anknyter också till nätverken som de blandade aktiviteterna i Kineum möjliggör. Men bortsett från det är huset verkligen vackert och ett nytt landmärke i Göteborg. Förhoppningsvis ger den anledning att peka och säga att ”där, i den stora kristallvasen, där jobbar jag, säger Marco Folke Testa.

Närbild på det kryssmönstrade fasadelementet på byggnaden Kineum I Göteborg
Foto: Anton Adielsson

Kombination av hotell och kontor

Arkitekten har velat skapa en byggnad som tar för sig ordentligt på sin plats i Gårda i Göteborg. Ett hus som sticker ut både till det yttre och det inre. En unik byggnad som ger fastighetsägaren konkurrenskraft genom sitt uttryck är visionen för det kombinerade hotellet och kontorshuset.

Och trots att det ännu återstår ett år innan inflyttning slår uthyrningstakten med råge de förväntningar som ställts.

– Utan att vara förmäten tycker jag att det visar sig hur lönsam god arkitektur kan vara. Det finns ju en stark dragningskraft att få verka i en karaktärsstark byggnad med hög igenkänningsfaktor. Det är vi stolta över att ha varit med och bidragit till, framhåller Marco Folke Testa.

Resultatet följer ursprungsidén

Han och hans arkitektkollegor samt uppdragsgivarna från Platzer och NCC har haft en långtgående samverkan från tävlingsskedet, där Reflex´ förslag vann, via research om platsens förutsättningar, brukarens behov och det som påverkar gestaltningen, till analys och designförslag med olika variabler och vad som kan tillföras för att ge det ”lilla extra”.

– Att vi då, när nu huset snart är helt rest, kan konstatera att vi har exakt samma volym, utformning och proportioner som i det ursprungliga tävlingsförslaget, det gör mig extra stolt. Det är sällan man ser det så ursprungstroget genomfört och jag tror att det kan bero på den starka arkitektoniska utstrålningen, stringensen och förstås att vi har kunnat argumentera för detta, säger Marco.

Två glas- och metallmontörer arbetar med installationen av fasadelementen till Kineum i Göteborg
Foto: Anton Adielsson

Våningshöga glastrianglar

Till grund för volym, fasad, proportioner, anslutningar med mera ligger ett starkt geometriskt mönster som medger en effektivisering av materialåtgång, modulformat och ett homogent montagesystem.

– Fasaden är uppbyggd med våningshöga glastrianglar. Vi har utgått från maxstorleken/jumboformatet på planglas, 3,20 × 6,00 meter, och delat detta i fyra trianglar, var och en mäter 2,80 × 3,90 meter. På så sätt har vi uppnått optimerad tillskärning och eliminerat allt glasspill. Det blir också kostnadsbesparande, påpekar Marco.

Glasen kommer företrädesvis i trippel isolerruteutförande från AGC och har en reflekterande egenskap genom sin silvercoating.

– Just reflektion är något som i vi konsekvent eftersträvar i våra fasader, inte för inte heter vi ju också Reflex Arkitekter. Men skämt åsido så är vår övertygelse att reflektion i fasadglaset dels bidrar till upplevelsen av byggnadens volym och soliditet, dels minskar risken att man får gröna eller blåa stick som i oreflekterande glasfasader, vilket kan förändra utseendet på ett oönskat sätt. Men härom finns det många olika uppfattningar, medger Marco Folke Testa.

Kineums glasfasad reser sig mot skyn där de sista fasadelementen lyfts på plats
Foto: Anton Adielsson

Stora delar av elementfasaderna är uppbyggda med solskyddsglas – 8 mm Stopray Vision-52T, 6 mm järnfritt glas iplus 1.0T Clearvision och ljudlamellglaset Stratophone 66.4 med 1,52 mm PVB-folie. U-värde 0,5. Men sammansättningarna varierar beroende på väderstreck, täta bröstnings- respektive screentryckta zoner.

Glasen hålls på plats i ett specialframtaget aluminiumprofilsystem, vilket är som tjockast i själva kryssen och där sticker ut en halv meter. Profilerna bidrar också starkt till att minska solljusbelastningen och skapar balans mellan de transparenta och täta fasadelarna.

Tätt hus innan hösten

Utmaningarna med Kineum har varit rikliga och många återstår ännu att lösa.

– Det är inte minst en komplex uppgift att förena hotell och kontor i en och samma byggnad, och därtill få in en spa-avdelning med två pooler och fem restauranger i en väl avvägd balans. Det ställer stora krav på samarbetet mellan alla som är inblandade. Men det ser lovande ut även fortsättningsvis. Innan sommaren har vi fasaden uppe, sedan kommer taket på under den fina årstiden så innan hösten är huset tätt. Då börjar inredningsarbetet … /

Text: Mikael Ödesjö
Foto: Anton Adielsson

Detta är ett reportage ur tidningen GLAS - läs hela tidningen som e-magasin.