Image
Våghuset
Våghuset. Foto: White

Vågor och tegel på nya Masthuggskajen

GLAS FÖR SPÄNNANDE ARKITEKTUR
2020-12-23 10:07

Två resliga kontorshus ritade av White Arkitekter har tagit plats på Masthuggskajen i Göteborg. Det är dels det kurvigt glasade Våghuset, dels Brick Studios med omgivningens karaktäristiska tegel i ny fantasifull tolkning. NCC:s nya hus sätter två stora avtryck längs södra älvstranden. Masthuggskajen ska bli en plats med kontraster och stark koppling till folklivet och kulturen kring Järntorget, Långgatorna och Linnéstaden.

– Det känns mäktigt att vara med och förverkliga en av de mest centrala stadsdelarna i det expansiva Göteborg med två karaktärsfulla byggnader, berättar Mattias Lind som tillsammans med Anna Nordlander är ansvarig arkitekt för uppdraget att förverkliga ett helt kvarter med NCC Property Development som beställare.

Kontrasterande ”syskon”
De två höghusen är kontrasterande syskon med olika personlighet. Våghuset blir en viktig del av Göteborgs nya ansikte, då det ligger exponerat med entrén mot det välbesökta Järntorget som är en viktig knutpunkt i staden.

Den tretton våningar höga byggnaden helt klädd i glas, med rundade hörn och entréfasaden mot öster, får en spektakulär vågform. En form som symboliserar både stadens viktigaste landskapselement, älven, och den gamla järnvågen som tidigare låg på platsen. Där vägdes de råvaror som skeppades ut i världen och byggde Sverige som exportnation. Den blanka glasytan ger en speglande, vattenlik karaktär som förändras med ljuset och vädrets växlingar, beskriver Mattias Lind.

Tegel för hommage till omgivningen
Granne med Våghuset ligger skulpturala Brick Studios, med sina sexton våningar. Det fungerar som ett drivhus för innovationer i samarbeten mellan människor, företag och branscher. Gestaltningsmässigt lyfter huset på hatten åt både Linnéstaden och Långgatorna. Samtliga exponerade ytor är utförda i tegel och resultatet av den begränsade materialpaletten är en stark och kraftfull karaktär. Byggnadens form inspireras av traditionell tegelmurningsteknik, staplingen skalas upp och ger illusionen av tegelstenar travade på varandra.

– Målet för oss har varit att skapa ett dekorativt, händelserikt och ikoniskt uttryck. Huset ska fastna på näthinnan hos förbipasserande och ge en unik karaktär till området”, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt.

Både Våghuset och Brick Studios beräknas klara för inflyttning under 2022. 

Text: Mikael Ödesjö
Foto: White