Image
Omslag till tidningen GLAS nr 4, 2021

Nytt nummer av GLAS!

TEMA: FRAMTIDENS KONTOR
2021-11-24 10:30

Den digitala kommunikationstekniken har fört mycket gott med sig. Under pandemin har de flesta kontorsrelaterade arbetsuppgifter, tack var denna, kunnat utföras med hemarbete.

Kontoret flyttade hem, med fördelar och nackdelar. Nu när smittan förhoppningsvis inte orsakar fortsatt isolering ska någon form av återgång till det normala arbetslivet också
ske. Frågan är då hur ett och ett halvt års frånvaro får medarbetarna att se på sina arbetsplatser på kontoret. 

I nya numret av GLAS ger vi några exempel på hur det kan komma att bli...

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Öppna e-magasinet