Image
Omslaget av tidningen GLAS nr 2 - 2021

Nytt nummer av GLAS!

TEMA: MALMÖ
2021-05-18 11:00

I årets andra nummer av GLAS sätter vi fokus på Malmö och den omfattande expansion staden befinner sig i. Det byggs både bostäder, kontor, skolor och kommersiella lokaler i hög takt.

På nya markområden, både i de gamla hamn- och varvskvarteren och på en leråker, som i Hyllie i det senare fallet, pågår en stadsomvandling och en nybyggaranda som vittnar om stor framtidstro i Sveriges tredje största stad.

Om tillväxttakten fortsätter som nu närmar sig staden en halv miljon invånare 2050.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Öppna e-magasinet

Tidningen GLAS är den enda tidningen i Sverige som helt fokuserar på glas i arkitektur och byggnation. Tidningen följer och speglar kontinuerligt utvecklingen i den kreativa och expansiva glasbranschen. GLAS utkommer med fyra nummer om året och läses förutom av glasbranschens entreprenörer och leverantörer även av arkitekter, fastighetsägare, byggherrar, projektörer och konsulter. Tidningen når idag ut till mellan 15 000 – 20 000 läsare. Du kan prenumerara kostnadsfritt på onlineutgåvan. Ange din mejladress så får du ett mejl varje gång det finns ett nytt nummer tillgängligt!