Image
Omslaget till Tidningen GLAS nummer 4, 2020

Läs tidningen GLAS som e-magasin

TEMA: SINNENAS MATERIAL
2020-11-17 11:13

I detta nummer fördjupar vi oss i våra sinnens förhållande till glaset. Det klirrar, krasar och klingar. Glittrar och blänker. Ofta osynligt. Genomblickbart. Det är lent och hårt. Sprucket, vasst i skärvor. Kallt och varmt. Doftar inget. Smakar inget, om det inte fylls...

Glas talar till oss, i form, färg och utseende. Det transparenta samhällets subjekt – här finns inget att dölja. Skryt- och lyxmaterialet som fåfängt speglar omgivningen och sig självt. Naturprodukten för skydd och komfort. Dagsljusets medgivare in i våra ögon, i vår kropp till hälsans försvar.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Läs GLAS som e-magasin