Image
Omslaget till Tidningen GLAS nummer 3, 2020

Nytt nummer av GLAS

TIDNINGEN GLAS
2020-09-21 14:54

Numrets tema Glasets vingslag - en resa genom tid och rum förhåller sig till det vi kallar tid. Inom filosofin, vetenskapen, religionen och så vidare finns en rad teorier och uppfattningar om tid, från att den egentligen inte alls finns till att den har en start och möjligen ett slut.

I det här numret av GLAS går vi inte riktigt så långt utan nöjer oss med att blicka lite bakåt i tiden, lite på vår samtid och så även framåt. Om vad som hänt, händer och kan komma att hända när det gäller glas inom arkitektur och kultur, teknik och funktioner.

Förhoppningsvis ger det en uppfattning om utvecklingens mekanismer, kopplade både till möjligheter och behov. Till det som förbättras men också till det som är värt att ta tillvara.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Läs tidningen...