Image
Omslagsbild tidningen GLAS nr 2 2022

Nytt nummer av GLAS

TEMA: GLAS FÖR EN TRYGGARE TILLVARO
2022-05-30 14:54

I detta nummer av tidningen fokuserar vi på hur glas på olika sätt bidrar till en tryggare tillvaro och ett öppet demokratiskt samhälle.

Borta är den tid då glaset var skört och lätt att krossa. Med avancerad teknisk utveckling kan glas härdas, lamineras och beläggas för att uppnå kvaliteter för högsta säkerhet och skydd. Något som ger arkitekter, fastighetsägare och boende stora möjligheter att skapa såväl vackra och funktionella hus som hälsosamma och trygga miljöer.

Det visar sig också i flera undersökningar att ökad transparens i skolor, sjukhus, företag och bostadsområden skapar både ökad trygghet och större social trivsel. I våra fordon har glaset idag en bärande funktion som skyddar oss vid kollision.

Det finns glas för säkerhets skull helt enkelt.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Öppna e-magasinet