Image
Omslagsbild tidningen GLAS nr 1 2022

Nytt nummer av GLAS

TEMA: DAGSLJUS OCH HÄLSA
2022-03-11 10:47

FN har utlyst år 2022 till glasåret, vilket förstås välkomnas alldeles extra i en bransch som utvecklats så framgångsrikt. Och vi kan inte annat än hålla med, ett av historiens och samtidens viktigaste material förtjänar en global manifestation!

Genom International Year of Glass vill FN understryka glasets vetenskapliga, ekonomiska och kulturella betydelse och stödja utvecklingen av ett hållbarare samhälle som möter globaliseringens utmaningar.

Tidningen GLAS har förstås alltid fokus på glas, men i år vill vi särskilt belysa olika aspekter av glasets betydelse för det moderna samhället.

Vi börjar med det mest självklara; Glas ger oss dagsljus, vilket inverkar positivt på vårt välbefinnande och hälsa. Inte minst i skolor och på vårdinrättningar. I det här numret ger vi några exempel på detta. Vi presenterar också projekten som tävlar om prestigefyllda Glaspriset och Glaspärlan som delas ut på Nordbyggmässan i april.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Öppna e-magasinet