Image
Tre bilder på studenter vid olika glasutbildningar

Yrkesprogrammens attraktivitet ökar bland elever i årskurs nio

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2023-08-18 15:30

Yrkesprogrammens attraktivitet bland elever i årskurs nio ökar. Det visar senaste rapporten från Ungdomsbarometern som genomförts på uppdrag av WorldSkills Sweden. I jämförelse med tidigare år syns stora ökningar i fråga om att yrkesprogrammen ger en bra utbildning, är ett smart val och ger många valmöjligheter efter gymnasiet.

Generellt visar undersökningen en mer positiv bilden av yrkesprogrammen än tidigare år utifrån de flesta parametrar som mäts. Bland annat är andelen unga som tycker att ett yrkesprogram är ett smart val inför framtiden 67 procent i år mot 64 procent i fjol. Det är också fler som anser att det finns intressanta yrkesutbildningar som skulle kunna passa dem, 76 procent mot tidigare 74.  

Nyhet - högskolebehörighet på alla yrkesprogram

Joakim Länder
Joakim Länder, Glasbranschföreningen

Nytt från och med i år är att automatisk högskolebehörighet införts på alla yrkesprogram, vilket dock endast 42 procent av de tillfrågade eleverna kände till vid tidpunkten för undersökningen som genomfördes i direkt anslutning till senaste gymnasievalet. 

– Tidigare undersökningar har visat att många unga valt bort en yrkesutbildning på grund av avsaknaden av högskolebehörighet, så när det nu har ändrats är det viktigt att det budskapet förs fram. Förhoppningsvis kommer vi att kunna se att yrkesprogrammens status och attraktivitet ökar än mer i kommande underökningar i takt med att fler för upp ögonen för den nya högskolebehörigheten, säger Joakim Länder, utbildningsansvarig på Glasbranschföreningen.

Glasbranschen – en framtidsbransch

Glasbranschen erbjuder flera karriärvägar genom yrkesprogram. Efter att ha gått specialyrket glastekniker inom bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet kan man bli glasmästeritekniker, bilglastekniker eller glas- och metallmontör. Det finns också en eftergymnasial utbildning till glas- och metallingenjör genom yrkeshögskolan.

– Även på ett yrkesprogram är valmöjligheterna många. Det finns alltid möjlighet att efter examen komplettera sin utbildning med en lärlingsutbildning för att ändra inriktning, exempelvis för att bli glastekniker efter en examen inom ett annat yrke, poängterar Joakim Länder.

Läs mer om undersökningen Attityder till yrkesprogram

FEM FAKTA OM YRKESPROGRAM 

Sammanställt av DinTalang utifrån uppgifter från Ungdomsbarometern 2023.

1. Unga som läser på yrkesprogram har en positivare syn på livet.

Fler unga på yrkesprogram ser livet som meningsfullt och rikt på vänner. 70% som gick ett yrkesprogram uppfattar livet som meningsfullt just nu, jämfört med 66% för elever som gick ett högskoleförberedande program. Unga som gick yrkesprogram uppfattar också livet som mer rikt på vänner (67 %), jämfört med de som gick högskoleförberedande program (57 %). 

2. Elever på yrkesprogram upplever att de får bäst förberedelser inför arbetslivet.

81 % av elever på yrkesprogram anser att deras utbildning ger dem bra förberedelser inför arbetslivet jämfört med 65 % av elever på högskoleförberedande program. 

3. Unga som gick yrkesprogram är den grupp som är mest etablerad på bostadsmarknaden.

Fler unga som gick yrkesprogram har förstahandskontrakt på lägenheter och äger villor. 35 % av de som gick ett yrkesprogram har förstahandskontrakt på sina lägenheter jämfört med 25 % för de som gick högskoleförberedande. 25 % av de som gick yrkesprogram äger villor jämfört med 19 % av de som gick högskoleförberedande. 

4. Elever som gått yrkesprogram tjänar i snitt 50 000 kronor mer varje år än de som gått högskoleförberedande program.

Medianinkomst efter ett yrkesprogram är 343 269 kronor, medianinkomst efter högskoleförberedande program är 288 994 kronor. (SCB 2020)  

Elever som gick yrkesprogram har lättare att slappna av jämfört med andra.

5. Elever som gick yrkesprogram har lättare att slappna av jämfört med andra.

43 % av unga som gick högskoleförberedande instämmer på påståendet att ”de har svårt att slappna av/känner ofta oro om det är tyst” jämfört med 32 % av de som gick ett yrkesprogram. 

 Länktips – få bättre koll på yrkena i glasbranschen

Vad gör en glas- och metallmontör?

Vad gör en glasmästeritekniker?

Vad gör en bilglastekniker?

Vill du veta mer?