Image
En glastekniker monterar ett glasparti

Regeringen vill att fler ska välja en yrkesutbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2021-09-22 16:27

Regeringen har presenterat flera förslag för att stärka svensk arbetsmarknad. Det handlar bland annat om att utöka yrkesutbildningen på gymnasiet och att bättre matcha utbildningar med den kompetens som näringslivet behöver. 

Karin Lindskog
Karin Lindskog, GBF

Ett av förslagen handlar om att bättre planera och dimensionera gymnasieutbildningen och för detta ändamål vill regeringen tillföra 33 miljoner kronor nästa år.

– Hur vi ska säkra kompetensförsörjningen till glasbranschen, men också till hela bygg- och anläggningssektorn, är en fråga som har diskuterats flitigt de senaste åren. Det har under lång tid varit svårt att få ungdomar att välja en yrkesutbildning framför ett teoretiskt program, vilket har lett till att det finns kompetensbrist inom många yrkeskategorier. Det inte minst inom specialyrken som vi har i vår bransch, säger Karin Lindskog, utbildningsansvarig på Glasbranschföreningen och tillägger:

– Därför är det verkligen glädjande att regeringen till slut hörsammat det som vi tillsammans med andra förbund inom Svenskt Näringsliv framfört under många år, att företagens efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft i högre grad bör styra dimensioneringen av utbildningsplatser i gymnasieskolan.

Läs mer om regeringens förslag på svensktnaringsliv.se