Image
Montage av bilder på glasmästeritekniker

Riksdagens besked: Alla yrkesprogram ska ge högskolebehörighet 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2022-04-08 17:30

Riksdagen har röstat ja till att alla yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. Ett beslut som välkomnas av Glasbranschföreningen.

Karin Lindskog
Karin Lindskog

– Det här är verkligen ett glädjebesked och ett viktigt steg i arbetet att förbättra svensk yrkesutbildning. Jag är övertygad om att högskolebehörigheten kommer att leda till att fler väljer ett yrkesprogram, säger Karin Lindskog, utbildningsansvarig på Glasbranschföreningen.

Enligt Karin Lindskog har det trots hög och växande arbetslöshet blivit svårare för svenska företag att rekrytera. Framför allt är det mycket hög brist på gymnasialt yrkesutbildade, vilket också är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar.

– För att möta samhällets behov måste 40 procent av en årskull på gymnasiet ta examen från ett yrkesprogram, så det är viktigt att de utbildningarna blir mer attraktiva. Idag är det endast 30 procent som påbörjar en yrkesutbildning, men med möjligheten att studera vidare tror jag att den kommer att upplevas bredare och att fler kommer att våga prova på.

Utöver högskolebehörigheten finns det ytterligare förbättringar av yrkesprogrammen som Karin Lindskog gärna vill se.

– Nästa steg är att företagen ges större inflytande över utbildningarna och att de bättre dimensioneras efter arbetsmarknadens behov.

Ändringarna i skollagen börjar gälla 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.