Image
Logotyp för Galaxen Bygg

Fler ska lockas till jobb i byggsektorn

GALAXEN BYGG FÅR UTÖKAT UPPDRAG
2019-02-11 14:07

Byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tecknat en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen. Det nya upplägget ökar möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb i byggsektorn.

- Företagen i glasbranschen, såväl som i övriga branscher inom bygg- och anläggning, har stora behov av att rekrytera fler medarbetare. För att klara kompetensförsörjningen framöver behöver vi nå fler grupper än dem som traditionellt söker sig till oss. Den nya överenskommelsen möjliggör bland annat att det blir lättare för nyanlända att hitta till vår bransch, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Det är Galaxen Bygg som ansvarar för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en möjlighet att jobba i byggsektorn.

- Det är en väldig styrka att parterna i byggsektorn tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör en kraftsamling och tecknar den här överenskommelsen. På Galaxen Bygg är vi stolta över att få förtroendet och uppdraget, säger Per Kågström, VD på Galaxen Bygg. 

De organisationer som undertecknat överenskommelsen är på arbetsgivarsidan Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, Plåt och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna, samt på arbetstagarsidan Byggnads, Seko, Målareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är de myndigheter som är med och undertecknar överenskommelsen.

Läs mer:

Pressmeddelande Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande Galaxen Bygg