Nya riktlinjer för utbildningsgivare ska underlätta för skolor att erbjuda utbildning till glastekniker

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2023-09-11 14:18

Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd har tagit fram nya riktlinjer och krav för utbildningsgivare som erbjuder, eller vill kunna erbjuda, utbildning med inriktning till glastekniker. Syftet med riktlinjerna är att underlätta så mycket som möjligt för skolor att kunna genomföra högkvalitativ utbildning inom yrket. 

Joakim Länder
Joakim Länder

– Glastekniker är ett bristyrke och eftersom vi vet att de flesta lärare på bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet inte har en bakgrund inom glasyrket har vi gjort den här satsningen med att förtydliga hur en glasteknikerutbildning bör bedrivas. Jag hoppas att riktlinjerna kan vara ett bra stöd till såväl skolor som lärare, säger Joakim Länder som är Glasbranschföreningens representant i Lärlingsnämnden. 

Utöver uppdaterade riktlinjer och krav för utbildning erbjuder Glasbranschföreningen även fortbildning för gymnasielärare som vill bättre på sina kunskaper om glas samt lära sig enklare glasövningar att visa för sina elever inför valet av inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet. 

– Utbildningen för lärarna håller vi under höstlovet i våra utbildningslokaler i Katrineholm. Det är en kostnadsfri endagsutbildning som brukar vara väldigt uppskattad av dem som är med, berättar Joakim Länder. 

De nya kraven och riktlinjerna och kraven börjar gälla 1 januari 2024. Ta del av underlaget.

Tips: Läs också Hushagsgymnasiet vill få fler elever intresserade av glas